Newsletter

Za účelem rekapitulace nejdůležitějších událostí z oblasti velkých výzkumných infrastruktur ČR vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy newsletter, jehož prostřednictvím retrospektivní formou shrnuje novinky agendy velkých výzkumných infrastruktur ČR průběžně zveřejňované na internetových stránkách www.vyzkumne-infrastruktury.cz. Newsletter je vydáván čtvrtletně.

Aktuality