Von Karmanův ústav dynamiky tekutin

Základní informace

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKIFD) je mezinárodní výzkumnou a vzdělávací organizací, která se zaměřuje na dynamiku tekutin, a to ve všech jejích podobách – od experimentů, přes teorii až po počítačové simulace. VKIFD sídlí v městečku Sint-Genesius-Rode nedaleko Bruselu v Belgii. VKIFD byl založen v roce 1956 jakožto institut sloužící k přípravě odborníků v oblasti dynamiky tekutin pro potřeby Severoatlantické aliance (NATO) a tento účel plní dodnes. Od roku 2011 je rovněž referenční laboratoří Evropské kosmické agentury (ESA) a provádí i smluvní výzkum pro celou řadu soukromých podniků působících převážně v oblastech letectví, obnovitelných zdrojů energie a výroby motorů.

VKIFD sestává z 3 oddělení – Oddělení environmentální a aplikované dynamiky tekutin, Oddělení letectví a vzdušného prostoru, Oddělení turbo-strojů a pohonu. VKIFD má přibližně 100 zaměstnanců, z čehož je 29 výzkumných inženýrů a 18 profesorů. Každoročně se na činnostech VKIFD podílí přibližně i 190 studentů. Aktuálně sdružuje VKIFD celkem 15 členských států (členským státem VKIFD může být výlučně členský stát NATO). Roční rozpočet VKIFD se pohybuje ve výši 13 mil. EUR. Příspěvek ČR na aktivity VKIFD činí přibližně 33 tis. EUR ročně, přičemž jeho úhradu zabezpečuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Experimentální zařízení

VKIFD disponuje téměř 50 experimentálními zařízeními z čehož větší část tvoří větrné tunely pro všechny rozsahy rychlostí od nízko-rychlostních až po hypersonické, včetně větrného tunelu umožňujícího simulovat podmínky za deště a světově unikátního tunelu pro Mach 20. Mezi další zařízení VKIFD náleží vodní tunel, simulátor biologického proudění, 1200 kW plasmatron pro simulaci vstupu objektů z kosmického prostředí do atmosféry anebo HPC systém pro aerodynamické simulace.


VKIFD – Turbínové zařízení CT-3 

Pracovní příležitosti a stáže

Zaměstnání v VKIFD je možné na základě absolvování výběrového řízení. Volné pracovní pozice jsou ze strany institutu inzerovány prostřednictvím webových stránek. Znalost francouzštiny nebo holandštiny bývá často podmínkou pro stálé zaměstnance VKIFD. Více možností nabízí VKIFD pro studenty, a to ve formě stáží a studijních pobytů. Jedná se zejména o:

Studijní pobyty jsou určeny převážně pro občany ČR (zájemci jsou doporučováni národním delegátem při Vědecko-technické organizaci NATO – STO NATO). Pro zahraniční studenty českých vysokých škol se poté vyžaduje zvláštní doporučení. Čeští občané mají v případě přednášek nárok na slevu a v případě studijních pobytů mají možnost získat stipendium (přihláška by měla být podána před 1. dubnem).

Průmyslové zakázky

S ohledem na charakter VKIFD nejsou průmyslové zakázky vypisovány pro jednotlivé přispívající země, ale pro české firmy může být zajímavé využití služeb VKIFD z hlediska odběratele vzhledem k expertíze a vybavení institutu. Možné je také využívat služeb VKIFD ke školení vlastních zaměstnanců, zejména v rámci pořádaných přednášek.


VKIFD – Větrný tunel 

Zapojení ČR do VKIFD

ČR je členským státem VKIFD od roku 2001 a za tuto dobu prošlo VKIFD takřka 100 českých studentů. Od svého počátku bylo členství ČR v VKIFD spojeno zejména s Ústavem technické matematiky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. V poslední době je pak snahou rozšířit povědomí o VKIFD i mezi ostatní relevantní pracoviště v ČR. Členství ČR v VKIFD je formálně zajišťováno skrze členství ČR v NATO, které předpokládá, že členské státy NATO budou přispívat také na činnosti VKIFD. Nicméně téměř všichni dosavadní čeští studenti působící v VKIFD byli civilisté.


VKIFD – 1200 kW Plasmatron