Evropská jižní observatoř

Základní informace

Evropská jižní observatoř (ESO, celým názvem: the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje sídlící v německém Garchingu u Mnichova. V současnosti zahrnuje 16 členských států, přičemž jejím stěžejním cílem je budování a provozování soustavy astronomických observatoří umístěných v Chile. Ty jsou na základě soutěže k dispozici astronomickým a astrofyzikálním projektům řešeným výzkumnými institucemi z členských států ESO. Roční rozpočet ESO činí přibližně 160 mil. EUR, z toho přibližně 130 mil. EUR je tvořeno členskými příspěvky. Příspěvek ČR do ESO dosahuje ročně výše 1,9 mil EUR (cca 1 % rozpočtu ESO), přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT.

Pozorovací zařízení

V současnosti ESO provozuje tři observatoře v poušti Atacama na severu Chile, kde jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro astronomická pozorování na Zemi. Konkrétně se jedná o oblasti La Silla, Paranal (teleskop VLT) a náhorní plošinu Chajnantor v nadmořské výšce 5000 m (radioteleskopická soustava ALMA). V současnosti je ve výstavbě projekt největšího pozemního teleskopu ELT (Extremely Large Telescope) s rozpočtem dosahujícím 1 mld. EUR, který bude dokončen v roce 2024.


ESO – Sídlo v německém Garchingu

Významné výsledky

Observatoře ESO jsou, co se týká počtu odborných publikací vygenerovaných za jejich využití, vůbec nejproduktivnějšími pozemními astronomickými zařízeními na světě. Nejpozoruhodnější ze svých výsledků a objevů prezentuje ESO široké odborné i laické veřejnosti v oficiálních tiskových zprávách a informuje o nich také ve svých výročních zprávách.

Zapojení ČR do ESO

Díky členství ČR v ESO získávají čeští výzkumní pracovníci široké možnosti ucházet se se svými projekty o pozorovací čas a další přístrojové kapacity, jimiž ESO disponuje. Přehled projektů a publikovaných článků je dostupný na webových stránkách Českého národního astronomického komitétu. Observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově se navíc v roce 2014 stala regionálním centrem ESO (ARC), jež propojuje astronomy ze střední a východní Evropy s projektem největší světové radioteleskopické soustavy ALMA v Chile. Toto regionální centrum ESO v ČR je podporováno MŠMT jako velká výzkumná infrastruktura EU.ARC-CZ.


ESO – Paranal

Průmyslové zakázky 

Informace o veřejných soutěžích o zakázky pro ESO jsou veřejně přístupné na webových stránkách ESO. ESO oslovuje případné potenciální zájemce o zakázky rovněž přímo, pokud o nich má základní údaje ve své databázi. Kterýkoliv dodavatel technologií, zboží nebo služeb, který má zájem s ESO spolupracovat, tak může požádat o zařazení do tohoto seznamu potenciálních dodavatelů a je následně s předstihem informován o chystaných veřejných zakázkách. V roce 2014 byla v ČR ustavena styčná kancelář pro průmyslové zakázky ESO (Industry Liaison Office), jejímž provozovatelem je Technologické centrum AV ČR. Případné dotazy k problematice zakázek ESO lze klást panu Ing. Jiřímu Janošecovi, Ph.D., zástupci vedoucího oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR.

Pracovní příležitosti a stáže

ESO průběžně nabízí řadu vědeckých, inženýrských i administrativních pracovních pozic, stejně jako možnosti dlouhodobých placených stáží pro studenty doktorských studijních programů, mladé vědce a inženýry. Na každé místo je vyhlašováno mezinárodní výběrové řízení. Příslušníci členských států ESO mají při výběru přednost. Bližší informace o volných pozicích lze nalézt na věcně příslušných webových stránkách ESO.


ESO – ALMA

Aktuality