Systeme de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne

SPIRAL2-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.


SPIRAL2 je významným rozšířením existující laboratoře Grand accélérateur national d‘ions lourds (GANIL) ve francouzském Caen. SPIRAL2 je založen na lineárním urychlovači s vysokou intenzitou svazku (až 5 mA) a energiemi až do 40 MeV pro deuterony.

Účast ČR získala formální zastřešení roku 2011 v rámci virtuální česko-francouzské laboratoře LEA NuAG (Laboratoire Européen Associé – Nuclear Astrophysics and Grids), která sdružuje jak experimentální, tak teoretické fyziky.

V počátcích provozu bude SPIRAL2 dodávat svazky protonů a deuteronů a později svazky těžších iontů do experimentálních prostor NFS (Neutrons For Science NFS) a spektrometru S3 (Super Separator Spectrometer). Ozařovací komora v prostorách NFS, vybavená systémem potrubní pošty, umožní ozařování nabitými částicemi a rychlou off-line analýzu vzorků. Neutronový terč umožní studovat vzorky aktivací materiálů neutrony a provádět experimenty na neutronových svazcích metodou TOF (Time Of Flight). S3 spektrometr umožní vybírat a studovat nuklidy na hranicích stability a super-těžké prvky.

V dalších fázích budou vybudovány experimentální prostory DESIR (Désintégration, excitation et stockage des ions radioactifs) a laboratoř bude vybavena produkčním terčem založeným na karbidu uranu UCx, kde budou produkovány radioaktivní iontové svazky metodou ISOL (Isotope Separation On-line). Stávající experimentální trasy, cyklotrony a spektrometry laboratoře GANIL budou propojeny se SPIRAL2 pro možné post-urychlení nových radioaktivních svazků.

Aktuality