HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

HiLASEwebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


 „Superlasery pro skutečný svět“ – to je hlavní poslání centra HiLASE. Tým HiLASE se věnuje vývoji nové generace diodově čerpaných pevnolátkových laserů s vysokou energií v pulzu nebo vysokou opakovací frekvencí. Díky této technologii jsou lasery podstatně silnější, výkonnější, kompaktnější a stabilnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná.

„Aplikace pro high-tech průmysl“ – největší přidanou hodnotou centra je jedinečná kombinace experimentálního laserového vývoje a pokročilých průmyslových aplikací pod jednou střechou. Díky úzké spolupráci s high-tech firmami a na základě znalosti jejich potřeb se centrum HiLASE soustředí zejména na přípravu funkčních materiálů, zvyšování odolnosti materiálu a mikroobrabění pomocí laserových technologií.

Výzkumné centrum HiLASE představuje excelentní technologickou infrastrukturu v oblasti výzkumu a vývoje laserů na celoevropské úrovni a je nositelem prestižního projektu HiLASE Centre of Excellence historicky první výzvy programu Evropské komise Horizon 2020 „WIDESPREAD Teaming“.