HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

HiLASEwebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


„Superlasery pro skutečný svět“ – to je hlavní poslání centra HiLASE. Tým HiLASE se věnuje vývoji nové generace diodově čerpaných pevnolátkových laserů s vysokou energií v pulzu nebo vysokou opakovací frekvencí. Díky této technologii jsou lasery podstatně silnější, výkonnější, kompaktnější a stabilnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná.

„Aplikace pro high-tech průmysl“ – největší přidanou hodnotou centra je jedinečná kombinace experimentálního laserového vývoje a pokročilých průmyslových aplikací pod jednou střechou. Díky úzké spolupráci s high-tech firmami a na základě znalosti jejich potřeb se HiLASE soustředí zejména na přípravu funkčních materiálů, zvyšování jejich odolnosti a mikroobrábění pomocí laserových technologií.

Výzkumná infrastruktura HiLASE představuje excelentní technologickou infrastrukturu v oblasti výzkumu a vývoje laserů na celoevropské úrovni a je nositelem prestižního projektu HiLASE Centre of Excellence historicky první výzvy programu Evropské komise Horizon 2020 „WIDESPREAD Teaming“.

Budoucí rozvoj

Za účelem rozšíření aplikačního potenciálu svých kapacit, se HiLASE zaměří primárně na upgrady stávajících laserových systémů. Jimi jsou další vývoj multi-J laserových systémů kW třídy čerpaných diodami na bázi tenkých disků pro průmyslové a výzkumné aplikace, což povede k efektivní generaci THz vln s pikosekundovou délkou pulsu a vysokým průměrným výkonem či k realizaci kompaktního zdroje EUV záření pro metrologii, litografii a mikro-zpracování. Podstatnou úlohu bude mít i vývoj a optimalizace 100 J/10 Hz laserového systému, jež povede ke zvýšení opakovací frekvence až na 100 Hz s omezeným energetickým výstupem a ke zkrácení laserového pulsu. Vývoj technologií v oblasti zesilovačů s vysokou opakovací frekvencí a jejich aplikací bude zahrnovat mj. inteligentní diagnostický systém pro stanici LIDT nebo pokročilé metody laserového zpracování a mikro-obrábění speciálních materiálů.

Socioekonomické přínosy

Výsledky výzkumu realizovaného ve výzkumné infrastruktuře HiLASE zjednoduší a zefektivní výrobu v řadě průmyslových firem v ČR i v zahraničí. Výzkumná infrastruktura HiLASE má značný potenciál zvýšit celkovou kvalitu výzkumu v ČR, svým dopadem do průmyslového a uživatelského sektoru i mezinárodní konkurenceschopnost země. HiLASE je zároveň velmi aktivní v oblasti vzdělávání a popularizace s cílem vyhledat a dále rozvíjet talenty a směrovat je k dalšímu profesnímu rozvoji se zaměřením na aktivity centra. HiLASE dále významně přispívá k rozvoji regionu STAR (Science and Technology Advanced Region), ve kterém se výzkumná infrastruktura nachází.