Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab

FERMILAB-CZfnal-logo-nal-bluewebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Univerzita Karlova
  • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Fermilab-CZ podporuje a koordinuje spolupráci výzkumných organizací ČR ve Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), excelentní americké laboratoři pro fyziku částic založené v roce 1967, umístěné v Batavia, IL, na západním okraji Chicaga.

Fermilab-CZ provozuje lokální výzkumnou infrastrukturu pro vývoj a výstavbu experimentů, jejich provoz a zpracování dat se zaměřením na neutrinové experimenty NOvA a DUNE.