Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines

ELI Beamlineseli-beamlineswebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Hlavním cílem Extreme Light Infrastructure (ELI)  je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. Bude se skládat z:

  • ELI Beamlines – Dolní Břežany (ČR)
  • ELI Attosecond – Szeged (Maďarsko)
  • ELI Nuclear Physics – Măgurele, (Rumunsko)
  • ELI Ultra High Intensity – dosud nebylo rozhodnuto umístění

Realizovány budou výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi desetkrát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW.

ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

 

Aktuality