Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

EU-ARC.CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.


ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) je špičkové astrofyzikální zařízení postavené a provozované v celosvětové spolupráci v chilské poušti Atacama v nadmořské výšce 5000 m, které slouží k pozorování Vesmíru v (sub-)milimetrovém oboru vlnových délek. Hlavní partneři v konsorciu – ESO (European Southern Observatory), NRAO (National Radio Astronomy Observatory) a NAOJ (National Astronomical Observatories of Japan) – se dohodli na vytvoření výzkumné infrastruktury pro podporu uživatelů observatoře ALMA ve formě sítě tří regionálních center ALMA (ARC – Alma Regional Centre). Evropské regionální centrum ALMA bylo vytvořeno jako distribuovaná síť celkem 7 uzlů koordinovaná z ústředí ESO v Garchingu u Mnichova. Český národní uzel EU-ARC.CZ poskytuje uživatelům ALMA expertízu v oblastech slunečního výzkumu, galaktické a extragalaktické astrofyziky, fyziky hvězd a mezihvězdné hmoty a mikrovlnné laboratorní spektroskopie. Ve všech těchto oblastech poskytuje EU-ARC.CZ podporu uživatelům z celé střední a východní Evropy, v oblasti slunečního výzkumu má dokonce výlučnou kompetenci na úrovni celé Evropy. Služby poskytované uživatelům ze strany EU-ARC.CZ pokrývají jejich výzkumné projekty od pomoci s psaním návrhů na pozorování (Fáze I), mediace technických detailů mezi výzkumným pracovníkem a observatoří (Fáze II), kalibrace a zobrazení získaných dat (QA2), až po odbornou pomoc s analýzou a interpretací výsledků. EU-ARC.CZ disponuje HPC výpočetním klastrem pro zpracování a analýzu náročných interferometrických dat z přístroje ALMA. EU-ARC.CZ také přispívá k dalšímu rozvoji observatoře ALMA – v rámci Evropy se podílí na rozvoji speciálního režimu pro pozorování Slunce a na vývoji softwaru pro zpracování specifických slunečních dat. Při plnění těchto úloh úzce spolupracuje s ostatními uzly evropského ARC a s ESO.

Budoucí rozvoj

Od roku 2013, kdy byla observatoř ALMA slavnostně otevřena, byla vědecká pozorování prováděna v omezeném režimu tzv. „Early Science“. V současné době je již většina plánovaných zařízení instalována a observatoř tak nabízí téměř úplné operační schopnosti v dosud nevídaném rozsahu pozorovacích frekvencí a úhlového rozlišení. V roce 2017 došlo k prvnímu pozorování Slunce ve speciálním režimu vyvíjeném EU-ARC.CZ a také k prvnímu synchronnímu pozorování v rámci celosvětové interferometrické sítě VLBI. Vývoj observatoře ALMA však bude pokračovat i následujících letech. Již nyní se připravuje řada technologických vylepšení, která umožní provádět pozorování, jež přinesou odpovědi na fundamentální otázky vzniku planet, galaxií, či vývoje komplexních organických molekul ve Vesmíru. S tím také bude docházet k další expanzi uživatelské komunity observatoře ALMA a tedy k nárůstu služeb poskytovaných EU-ARC.CZ. Očekává se také postupná expanze uživatelské komunity v regionu střední a východní Evropy. Všechny tyto faktory budou klást zvýšené nároky na provozní kapacity i výpočetních zdroje EU-ARC.CZ.

Socioekonomické přínosy

Observatoř ALMA již za dobu své existence přinesla řadu přelomových objevů, od prvních snímků proto-planetárních disků, detekce organických molekul ve Vesmíru, či detailní zobrazení Einsteinových prstenců. I v následujících letech bude ALMA hrát klíčovou roli ve vědách o Vesmíru a ve fundamentální fyzice. Díky EU-ARC.CZ je výzkumná komunita ČR přímo zapojena do využití a dalšího rozvoje tohoto revolučního přístroje. Zapojení ČR do výzkumu a vývoje ve spolupráci s ESO rovněž přináší pro české high-tech podniky příležitost podílet se na vývoji a výrobě technologií pro špičkové astronomické přístroje. Svou servisní, výzkumnou a vzdělávací činností EU-ARC.CZ vytváří příležitosti pro novou generaci odborníků v ČR a přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce nejen v moderním odvětví observační astrofyziky.