Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

EU-ARC.CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.


ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) je špičkové astrofyzikální zařízení postavené a provozované v celosvětové spolupráci v chilské poušti Atacama v nadmořské výšce 5000 m, které slouží k pozorování Vesmíru v (sub-)milimetrovém oboru vlnových délek. Hlavní partneři v konsorciu – ESO (European Southern Observatory), NRAO (National Radio Astronomy Observatory) a NAOJ (National Astronomical Observatories of Japan) – se dohodli na vytvoření výzkumné infrastruktury pro podporu uživatelů observatoře ALMA ve formě sítě tří regionálních center ALMA ARC (Alma Regional Centre). Evropské regionální centrum ALMA bylo vytvořeno jako distribuovaná síť celkem 7 uzlů koordinovaná z ústředí ESO v Garchingu u Mnichova.

Český národní uzel EU-ARC.CZ poskytuje uživatelům ALMA expertízu v oblastech slunečního výzkumu, galaktické a extragalaktické astrofyziky, fyziky hvězd a mezihvězdné hmoty a mikrovlnné laboratorní spektroskopie. Ve všech těchto oblastech poskytuje EU-ARC.CZ podporu uživatelům z celé střední a východní Evropy, v oblasti slunečního výzkumu má dokonce výlučnou kompetenci na úrovni celé Evropy. Služby poskytované uživatelům ze strany EU-ARC.CZ pokrývají jejich výzkumné projekty od pomoci s psaním návrhů na pozorování (Fáze I), mediace technických detailů mezi výzkumným pracovníkem a observatoří (Fáze II), kalibrace a zobrazení získaných dat (QA2), až po odbornou pomoc s analýzou a interpretací výsledků. EU-ARC.CZ disponuje HPC výpočetním klastrem pro zpracování a analýzu náročných interferometrických dat z přístroje ALMA. EU-ARC.CZ také přispívá k dalšímu rozvoji observatoře ALMA – v rámci Evropy se podílí na rozvoji speciálního režimu pro pozorování Slunce a na vývoji softwaru pro zpracování specifických slunečních dat. Při plnění těchto úloh úzce spolupracuje s ostatními uzly evropského ARC a s ESO.

Budoucí rozvoj

Od roku 2013, kdy byla observatoř ALMA slavnostně otevřena, byla vědecká pozorování prováděna v omezeném režimu tzv. „Early Science“. V současné době je již většina plánovaných zařízení instalována a observatoř tak nabízí téměř úplné operační schopnosti v dosud nevídaném rozsahu pozorovacích frekvencí a úhlového rozlišení. V roce 2017 došlo k prvnímu pozorování Slunce ve speciálním režimu vyvíjeném EU-ARC.CZ a také k prvnímu synchronnímu pozorování v rámci celosvětové interferometrické sítě VLBI. Vývoj observatoře ALMA však bude pokračovat i následujících letech. Již nyní se připravuje řada technologických vylepšení, která umožní provádět pozorování, jež přinesou odpovědi na fundamentální otázky vzniku planet, galaxií, či vývoje komplexních organických molekul ve Vesmíru. S tím také bude docházet k další expanzi uživatelské komunity observatoře ALMA a tedy k nárůstu služeb poskytovaných EU-ARC.CZ. Očekává se také postupná expanze uživatelské komunity v regionu střední a východní Evropy. Všechny tyto faktory budou klást zvýšené nároky na provozní kapacity i výpočetních zdroje EU-ARC.CZ.

Socioekonomické přínosy

Observatoř ALMA již za dobu své existence přinesla řadu přelomových objevů, od prvních snímků proto-planetárních disků, detekce organických molekul ve Vesmíru, či detailní zobrazení Einsteinových prstenců. I v následujících letech bude ALMA hrát klíčovou roli ve vědách o Vesmíru a ve fundamentální fyzice. Díky EU-ARC.CZ je výzkumná komunita ČR přímo zapojena do využití a dalšího rozvoje tohoto revolučního přístroje. Zapojení ČR do výzkumu a vývoje ve spolupráci s ESO rovněž přináší pro české high-tech podniky příležitost podílet se na vývoji a výrobě technologií pro špičkové astronomické přístroje. Svou servisní, výzkumnou a vzdělávací činností EU-ARC.CZ vytváří příležitosti pro novou generaci odborníků v ČR a přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce nejen v moderním odvětví observační astrofyziky.