Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array

EU-ARC.CZ – webové stránkyalma

Hostitelská instituce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.


Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) je astrofyzikální observační zařízení postavené a provozované v celosvětové spolupráci v chilské poušti Atacama.

Český národní uzel EU-ARC.CZ poskytuje uživatelům ALMA expertízu v oblastech slunečního výzkumu, galaktické a extragalaktické astrofyziky, fyziky hvězd a mezihvězdné hmoty a mikrovlnné laboratorní spektroskopie. Ve všech těchto oblastech poskytuje EU-ARC.CZ podporu uživatelům z celé střední a východní Evropy, v oblasti slunečního výzkumu má dokonce výlučnou kompetenci na úrovni celé Evropy.

Přečtěte si více o ALMA: hledání našeho kosmického původu.

alma-projektas

Aktuality