Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

NanoEnviCz webové stránky

Hostitelské instituce:

  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
  • nad Labem
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav anorganické chemie, AV ČR, v. v. i.
  • Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v. v. i.

NanoEnviCz integruje infrastrukturní kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio provozovaných zařízení a expertízy poskytované NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace.

Služby NanoEnviCz zahrnují kontrolovatelné syntézy materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie.

NanoEnviCz poskytuje centralizovaný přístup ke všem kapacitám této „distribuované“ výzkumné infrastruktury.

Aktuality