Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí

CzechGeo/EPOS – webové stránky

Hostitelská instituce: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Česká geologická služba
  • Masarykova univerzita
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí. Systém tvoří permanentní observatoře (seismika, GNSS, geomagnetismus, gravimetrie, geodynamika  a mobilními stanicemi. Zpřístupňuje:

CzechGeo/EPOS je součástí panevropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate Observing System) a jeho služby zahrnují kontinuální pozorování geofyzikálních polí na území ČR a ve vybraných oblastech v zahraničí formou dlouhodobých nepřerušených řad měření na stálých stanovištích.

Aktuality