WCZV

Název: VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost

Instituce: České vysoké učení technické v Praze

Koordinátor: doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.; lubomir.sklenka@fjfi.cvut.cz

Webové stránky

Školní reaktor VR-1 je vysoce kvalitním experimentálním zařízením pro výuku jaderného inženýrství v bakalářském, magisterském a doktorském studiu v ČR i v zahraničí. Výzkumné práce na reaktoru se věnují aktuálním otázkám rozvoje jaderné energetiky, jsou zaměřeny na studium bezpečného provozu jaderných reaktorů, teoretické a experimentální reaktorové fyziky, jaderné bezpečnosti a jaderného palivového cyklu.  Na reaktoru VR-1 jsou realizovány výzkumné práce, jejichž výsledkem je vývoj nových technologií, které nacházejí uplatnění v jaderných oborech, jako např. vývoj pyroelektrických neutronových generátorů nebo vývoj diamantových detektorů pro monitorování bezpečného provozu reaktorů. Experimentální vybavení reaktoru VR-1 a jeho laboratoří umožňují průmyslovým partnerům vyvíjet nová zařízení nebo inovovat jejich výrobní postupy, např. studium vlivu záření na průmyslové materiály nebo testování neutronových detektorů vyvíjených průmyslovými podniky. Vedle klasického jaderně-energetického výzkumu je možné na reaktoru VR-1 provádět rovněž multidisciplinární výzkum jaderných oborů s přírodovědnými a společenskými obory, jako např. studium kostí mamutů, studium tradiční tibetské medicíny nebo politologický výzkum v oblasti zárukového procesu. Reaktor VR-1 přináší experimentální výuku v jaderných oborech a neutronových aplikacích na špičkové úrovni a vytváří vysoce kvalitní podmínky pro výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Studenti v rámci bakalářských, diplomových a dizertačních prací často využívají reaktor VR-1 pro experimentální výzkum v oblastech bezpečného provozu jaderných reaktorů, reaktorové fyziky a neutronových aplikací. Provozovatel reaktoru VR-1 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze – je členem profesních vzdělávacích a výzkumných sítí, jakými jsou EERRI (Eastern European Research Reactors Initiative), RROG (Research Reactors Operators Group) nebo ENEN (European Nuclear Education Network). Reaktor VR-1 spolupracuje také s IAEA (International Atomic Energy Agency), kde v rámci několika regionálních projektů v Evropě, Asii nebo Latinské Americe spolupracují výzkumní pracovníci zabezpečující provoz reaktoru VR-1 s výzkumnými reaktory v jiných zemích.