Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii

RINGEN – webová stránka

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova

Partnerské instituce:

  • Česká geologická služba
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Technická univerzita v Liberci
  • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  • Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v. v. i.

Research Infrastructure for Geothermal Energy (RINGEN) má za hlavní cíl vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, kde již existuje testovací geotermální vrt do hloubky 2,1 km, a soustředit zde klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy. Výzkum bude zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro seismické monitorování. Jeho přínos bude rovněž v dalších průmyslových oblastech jako např. zakládání staveb či těžba uhlovodíků.

 

Aktuality