Výkonové laboratoře CVVOZE

CVVOZEPowerLab cvvozewebové stránky

Hostitelská instituce: Vysoké učení technické v Brně


Výzkumné kapacity CVVOZEPowerLab se skládají z 2 laboratoří umístěných ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista. Technologie Laboratoře vysokých proudů umožňuje generovat střídavé proudy až o velikosti 150 kA při napětí 250 V a stejnosměrné proudy až o velikosti 50 kA při napětí 1000 V. Technologie stíněné Laboratoře vysokých napětí umožňuje generování střídavého napětí o velikosti až 300 kV s maximálním proudem 1 A a stejnosměrných napěťových impulsů obou polarit o velikosti až 1000 kV s energií až 100 kJ. Útlum stínění laboratoře je 90 dB v kmitočtovém pásmu 30 MHz až 1 GHz pro elektrické pole a více než 60 dB v kmitočtovém pásmu 10 kHz až 30 MHz pro magnetické pole. Technologie dostupné v rámci CVVOZEPowerLab jsou využívány pro výzkum a vývoj v oblastech spínacích a rozvodných přístrojů pro střídavé i stejnosměrné obvody, pro výzkum fyzikálních vlastností elektrického oblouku při spínacích procesech, pro výzkum poruch ve struktuře izolačních materiálů a pro jejich diagnostiku, pro výzkum elektrického rušení a metod měření a testování elektromagnetické kompatibility. Nabízené služby zahrnují testy zkratovým proudem, testy výdržným proudem, testování vlivu silného magnetického pole v okolí vodičů, testy proudovou vlnou, testy rychlých zařízení pro akumulaci elektrické energie, impulzní napěťové zkoušky, zkoušky přiloženým střídavým napětím, diagnostiku částečných výbojů v izolačních materiálech, diagnostiku kapalných izolačních materiálů a diagnostiku průběhu hoření elektrického oblouku. Výzkumná infrastruktura CVVOZEPowerLab je členem mezinárodní asociace DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories e. V.).

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura CVVOZEPowerLab se v budoucnu zaměří na zvýšení přesnosti měření a rozšíření podmínek testování (např. rozsah vybraných elektrických veličin, rozsah teplot, rozsah vlhkosti). Na základě toho se plánuje rozšíření kapacit CVVOZEPowerLab o systém pro měření částečných výbojů ve stejnosměrných zařízeních pro přenos a rozvod elektrické energie, systém pro měření koróny, systém pro měření silných pulzních polí, malou klimatickou komoru a systém testování zapouzdřených vzduchem nebo plynem izolovaných rozvodných zařízení.

Socioekonomické přínosy

Výrobci technologických zařízení pro rozvodné sítě a instalace vysokého a nízkého napětí představují významnou část průmyslových kapacit ČR. V kontextu rozvoje tzv. chytrých sítí (smart grids) vzniká celá řada příležitostí pro vývoj nových komponent. CVVOZEPowerLab podpoří pozici českých výrobců těchto zařízení na globálním trhu, poskytne vysoce kvalitní podmínky pro vzdělávání a výzkum v oblasti elektroenergetiky a přinese nové možnosti pro základní a aplikovaný výzkum v elektroenergetických oblastech.

 

Aktuality