Výkonové laboratoře CVVOZE

CVVOZEPowerLab cvvozewebové stránky

Hostitelská instituce: Vysoké učení technické v Brně


CVVOZE Power Laboratories (CVVOZEPowerLab) jsou součástí Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE).  Skládají se ze 2 laboratoří umístěných ve Vědecko-technickém parku profesora Lista:

  • Laboratoře vysokých proudů
  • Laboratoře vysokých napětí

Technologie dostupné v CVVOZEPowerLab jsou využívány pro výzkum a vývoj v oblastech spínacích a rozvodných přístrojů pro střídavé i stejnosměrné obvody, pro výzkum fyzikálních vlastností elektrického oblouku při spínacích procesech, pro výzkum poruch ve struktuře izolačních materiálů a pro jejich diagnostiku, pro výzkum elektrického rušení a metod měření a testování elektromagnetické kompatibility.

Aktuality