Udržitelná energetika

susenSUSEN – webové stránky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.

Partnerská instituce: Západočeská univerzita v Plzni


Výzkumná infrastruktura centra Sustainable Energy (SUSEN) je zaměřena na energetický výzkum a vývoj s důrazem na jaderný výzkum. V rámci jaderného výzkumu bude výzkumná infrastruktura využívána na řešení problémů souvisejících jak s výrobou energie pomocí termojaderné fúze, tak štěpení. Významnou částí výzkumné infrastruktury bude rovněž laboratoř pro rozvoj vodíkových technologií, a to výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou vody.

Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity:

  1. Technologické experimentální okruhy (TEO)
  2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
  3. Jaderný palivový cyklus (JPC)
  4. Materiálový výzkum (MAT)