JHR-CZ

Název: Jules Horowitz Reactor – účast ČR

Instituce: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Koordinátor: Ing. Petr Březina; petr.brezina@cvrez.cz

Webové stránky

JHR-CZ je výzkumná infrastruktura, která umožní účast ČR na výzkumné činnosti JHR (Jules Horowitz Reactor). JHR je materiálovým výzkumným reaktorem určeným pro výzkum, vývoj, inovace a kvalifikaci materiálů a jaderného paliva. Související studie již nyní přispívají ke zvyšování bezpečnosti existujících a budoucích jaderných reaktorů. JHR umožní testovat materiály za podmínek odpovídajících energetickým reaktorům, zrychlit modelování degradace materiálů a vyhodnocovat vlastnosti komponent na konci jejich životnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací prováděných v JHR budou mít uplatnění zejména v energetickém průmyslu, ale např. i v medicíně. JHR bude sloužit širokému spektru ozařovacích experimentů, jakými jsou studie paliva zahrnující jeho výběr a charakterizaci, testování a hodnocení paliva vystaveného podmínkám, které odpovídají normálnímu provozu, přechodovým stavům reaktoru, jakož i podmínkám mimořádným i havarijním. Portfolio poskytovaných expertíz a služeb zahrne také nakládání s jaderným odpadem a medicínské aplikace. Konstrukci JHR zabezpečuje mezinárodní konsorcium skládající se z výzkumných organizací a průmyslových podniků z Belgie, ČR, Finska, Francie, Indie, Izraele, Japonska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Partnerem projektu JHR je i Evropská komise. JHR-CZ zabezpečuje zapojení ČR do konstrukce JHR a podílí se na jeho vybudování dodávkou tzv. „horkých komor“. Díky dodávce této komponenty bude ČR po spuštění provozní fáze JHR disponovat přístupem k měřící kapacitě JHR až do výše 3 %. JHR-CZ bude následně na základě politiky otevřeného přístupu zabezpečovat přístup výzkumné komunity ČR ke kapacitám JHR. Zároveň bude výzkumná infrastruktura trénovat novou generaci vědců a inženýrů, kteří budou mít skrze ČR rovněž přístup k JHR. V rámci přípravných experimentálních prací JHR je JHR-CZ zapojeno do sdružení FIJHOP (Foundation for Future International Jules Horowitz Experimental Programmes).