Jaderné reaktory LVR-15 a LR-0

logo-cvrReactors LVR-15 and LR-0 – webové stránky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.


Výzkumné jaderné reaktory LVR-15 a LR-0 jsou výzkumnou infrastrukturou pro základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti aplikace neutronů, zejména pro jaderně energetické technologie generace II, III, IV a pro jadernou fúzi. Doplňující experimentální smyčky lze využít taktéž pro konvenční energetiku, zejména v oblasti superkritické vody a vodíkových technologií. Reaktor LVR-15 je v ČR nezastupitelný v oblasti materiálového výzkumu, coby zdroj neutronů s dostatečně vysokou hustotou toku. Experimentální smyčky ve svém testovacím objemu poskytují prostředí simulující stavy v různých energetických reaktorech generace II, III i IV. Pro bloky generace II a III je hlavním přínosem prodlužování životnosti, zvyšování bezpečnosti a využití projektových rezerv. Pro generaci IV a jadernou fúzi jsou smyčky unikátní základnou pro vývoj a výzkum nových materiálů. V neposlední řadě slouží reaktor LVR-15 k výrobě radionuklidů pro aplikace v průmyslu i ve zdravotnictví a tvoří hlavní zdroj neutronů pro výzkumnou infrastrukturu CANAM a další uživatele v režimu Open Access. Reaktor LR-0 je nezastupitelný při ověřování výpočetních nástrojů a jaderných dat. Reaktory LVR-15 a LR-0 jsou zapojeny do řady projektů EURATOM (např. ARCADIA – Assessment of Regional Capabilities for New Reactors Development through an Integrated Approach či CORONA – Establishment of a Regional Center of Competence for VVER Technology and Nuclear Applications).

Budoucí rozvoj

Výzkumné jaderné reaktory LVR-15 a LR-0 mají povolení k provozu platné do konce roku 2020. Pro další prodloužení jejich provozu bude nutné prokázat zbytkovou živostnost všech jejich důležitých komponent. Hodnocení komponent je prováděno v souladu s programem řízeného stárnutí obou jaderných reaktorů. Na základě jeho výsledků se provádí preventivní údržba zařízení s cílem zajistit bezpečný provoz po celou dobu životnosti jaderných reaktorů. V rámci tohoto procesu byl v roce 2014 vyměněn systém ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15. V budoucnu se poté plánuje i modernizace neutronových detektorů či stacionárního dozimetrického systému. Reaktory LVR-15 a LR-0 dále rozšíří své experimentální možnosti o nové experimentální smyčky a další experimentální vybavení. Od roku 2016 je realizován interní projekt zastřešující veškeré aktivity směřující k obnovení povolení provozu po roce 2020.

Socioekonomické přínosy

Hlavním účelem výzkumných jaderných reaktorů LVR-15 a LR-0 je poskytování podpory pro aplikovaný výzkum. Nicméně, v omezené míře jsou využívány i pro komerční aktivity, jako je např. produkce radioizotopů pro produkci radiofarmak a radiodiagnostik využívaných ve zdravotnictví. Kromě výzkumného a průmyslového využití se výzkumná infrastruktura dále soustředí na výchovu mladých výzkumných pracovníků v oblasti jaderných technologií a na popularizaci, včetně pravidelného pořádání dnů otevřených dveří. Výzkumná infrastruktura dále pořádá technické exkurze a semináře.