Jaderné reaktory LVR-15 a LR-0

logo-cvrReactors LVR-15 and LR-0webové stránky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.


Dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky) tvoří páteř výzkumné infrastruktury společnosti. Díky ní se může CVŘ účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro GEN IV a vývoj fúzního reaktoru.

  • Výzkumný reaktor LR 0 – lehkovodní reaktor nulového výkonu
  • Výzkumný reaktor LVR-15 – výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu