CATPRO

Název: Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin

Instituce: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Koordinátor: Ing. František Svoboda; frantisek.svoboda@unicre.cz

Webové stránky

CATPRO se zaměřuje na provozování zařízení pro výzkum, vývoj a inovace související s efektivním využitím uhlíkatých energetických surovin prostřednictvím katalytických procesů. Jednou z největších výzev, se kterou se výzkum, vývoj a inovace v oblasti přeměny uhlíkatých energetických surovin (včetně využití biomasy) pro výrobu pokročilých kapalných paliv potýká, je přenos výsledků mezi laboratorní a průmyslovou sférou. CATPRO je významné tím, že umožňuje provádět téměř veškeré výzkumné, vývojové a inovační aktivity, které jsou nezbytné pro překonání této bariéry a potřebné pro vývoj heterogenních katalyzátorů a katalytických procesů. CATPRO poskytuje znalostní expertízu a služby, které zahrnují syntézu katalyzátorů, intenzifikaci jejich přípravy, tvarování katalyzátorů, jejich testování a vývoj, testování katalytických procesů v pilotním měřítku a analýzu a identifikaci komplexních směsí reakčních produktů. CATPRO je unikátní tím, že se v rámci jejích činností koncentrují výzkumné aparatury pro testování, syntézu a analytickou charakterizaci katalyzátorů, přičemž testovací přístroje CATPRO jsou provozovány za reálných podmínek a v nepřetržitém provozu. CATPRO je také otevřenou platformou, která umožňuje intenzivní kontakt výzkumné komunity a průmyslu a poskytuje podmínky studentům magisterských a doktorských studijních programů pro realizaci jejich výzkumných záměrů na špičkové výzkumné infrastruktuře. Prostřednictvím své hostitelské instituce UniCRE je CATPRO zapojena do mezinárodních projektů, v jejichž rámci realizuje spolupráci s  evropskými institucemi, jakými jsou VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd), INERATEC (Innovative Chemical Reactor Technologies), GKN (Sinter Metals Filters GmbH Radevormwald), DLR (German Aerospace Centre), AF (ÅF-CONSULT Ltd), UNOTT (Univerzity of Nottingham), LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) nebo CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Kromě toho je UniCRE členem mezinárodních institucí EUBIA (European Biomass Industry Association), RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, Systèmes de Construction et Ouvrages) a DGMK (Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle).