Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu

EATRIS-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Palackého v Olomouci

Partnerské instituce:


Panevropská výzkumná infrastruktura EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine) zahrnuje více než 80 výzkumných organizací z celé Evropy. Její český národní uzel EATRIS-CZ byl vytvořen na Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. EATRIS-CZ poskytuje excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje dosáhnout ve vývoji léčiv a diagnostik až k úrovním „prvního podání u člověka“ či klinickému ověření (proof-of-concept). Výzkumná infrastruktura EATRIS-CZ nabízí multidisciplinární vývoj, včetně klíčových technologií, služeb, kohort pacientů a interakcí s nositeli klíčových názorů. Na úrovni EU spolupracuje výzkumná infrastruktura EATRIS s ostatními biomedicínskými výzkumnými infrastrukturami, zejména s INFRAFRONITIER a EU-OPENSCREEN (European Infrastructure for Chemical Biology), v oblastech identifikace a validace nových molekulárních cílů a rozvoji inovativních terapií. Obdobně byla spolupráce ustavena rovněž s výzkumnými infrastrukturami BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) a ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) pro výzkumné a validační projekty v oblastech biomarkerů, vzácných onemocnění a pokročilého klinického testování.

Budoucí rozvoj

V nadcházejícím období provozování EATRIS-CZ se očekává upevnění a integrace sítě center, podpora jejich spolupráce s klienty na národní i mezinárodní úrovni, rozvoj otevřeného přístupu k jejich kapacitě a expertíze, vytvoření národní sítě translační medicíny a biomedicínských výzkumných infrastruktur, které budou spolupracovat na společných pilotních projektech a poskytovat servis pro komplexní studie.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura EATRIS-CZ přispívá k rozvoji veřejného zdraví zvyšováním počtu inovativních produktů z preventivních, diagnostických a terapeutických oborů, přičemž se soustředí na nenaplněnou medicínskou potřebu v ČR a Evropě. Zvyšuje kvalitu výzkumu a akademické obci poskytuje lepší kontrolu nad jí prováděným výzkumem. Podílí se na školení nové generace výzkumných pracovníků, odborníků ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Maximalizuje návratnost investic do základního výzkumu a zvyšuje vyspělost akademických produktů a jejich šance na licencování průmyslem. Transferem nadějných kandidátních produktů EATRIS-CZ rozšiřuje vývojovou základnu průmyslu.