Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu

EATRIS-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Palackého v Olomouci

Partnerské instituce:

  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut (CEITEC)
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Panevropská výzkumná infrastruktura EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine) zahrnuje více než 80 výzkumných organizací z celé Evropy. Národní uzel EATRIS-CZ poskytuje excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce.

Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje dosáhnout ve vývoji léčiv a diagnostik až k úrovním „prvního podání u člověka“ či klinickému ověření (proof-of-concept).

EATRIS-CZ nabízí multidisciplinární vývoj, včetně klíčových technologií, služeb, kohort pacientů a interakcí s nositeli klíčových názorů.

Aktuality