Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Czech-BioImagingwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Masarykova univerzita
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  • Vysoké učení technické v Brně

Czech BioImaging je budován jako distribuovaná výzkumná infrastruktura zobrazovacích pracovišť v ČR. Poskytne otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a expertíz pro získání zcela nových vědeckých dat.

Czech BioImaging nabízí přístup k široké škále zobrazovacích technologií, např. pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopii, super-rezoluční mikroskopii, elektronové mikroskopii, korelativní světelné a elektronové mikroskopii, přípravě vzorků, zobrazování v neurovědách, magnetické rezonanci, zobrazování pomocí magnetických částic a analýze obrazových dat.

Aktuality