České centrum pro fenogenomiku

CCP_logo

CCP webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.


CCP poskytuje expertízu a servis biologické a lékařské komunitě, která se zabývá výzkumem funkce genů. Pochopení funkce genů je naprosto esenciální, aby studie založené na populační genetice a tzv. „genome-wide“ asociaci a výsledky komplexního sekvenování individuálních genomů pacientů mohly dostát příslibu vytvoření efektivní prevenční a personalizované léčby. To bude možné, pokud bude známá biologická role všech identifikovaných genů.

CCP poskytuje široké portfolio služeb genetického inženýrství, které zahrnuje tvorbu myších modelů nemocí, jejich kryo-archivaci a distribuci, pokročilé fenotypizační i zobrazovací metody, stejně jako chovy zvířecích modelů v podmínkách bez specifických patogenů.

Aktuality