České centrum pro fenogenomiku

CCP_logo

CCP – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.


Výzkumná infrastruktura CCP poskytuje expertízu a servis biologické a lékařské komunitě, která se zabývá výzkumem funkce genů. Pochopení funkce genů je naprosto esenciální, abychom pochopili, jak funguje organismus ve své plné komplexitě, i abychom porozuměli úloze genů při vzniku lidských chorob a mohli tyto výsledky využít pro efektivní prevenční a personalizovanou léčbu. To bude možné, když poznáme biologickou úlohu kompletně všech genů i jejich interakcí. Výzkumná infrastruktura CCP proto poskytuje široké portfolio služeb genetického inženýrství, jež zahrnuje tvorbu modelů nemocí, jejich kryo-archivaci a distribuci, pokročilé fenotypizační a zobrazovací metody, stejně jako chovy zvířecích modelů v podmínkách bez specifických patogenů. Výzkumná infrastruktura CCP je členem panevropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER a celosvětového konsorcia IMPC (International Mouse Phenotyping Consortium), jejichž cílem je vytvoření “encyklopedie“ funkce všech savčích genů, která by pomohla identifikovat kauzální faktory lidských nemocí i nové cíle pro účinné terapeutické intervence.

Budoucí rozvoj

Činnost výzkumné infrastruktury CCP je založena na obsáhlém portfoliu služeb, které jsou v ČR unikátní a celosvětově konkurenceschopné. Výzkumná infrastruktura CCP nejen dále zvyšuje svou operační efektivitu, aby zajistila maximální využití svých kapacit a procesů, ale vyvíjí se i vědecky, aby udržela krok s technologickým vývojem v mezinárodním měřítku. Výzkumná infrastruktura CCP tak zavádí nejnovější testy odsouhlasené konsorciálními partnery a také buduje nové platformy pro bioinformatické, a metabolomické a mikrobiální analýzy i pro biomedicínské služby v oblasti výzkumu rakovinotvorných procesů. Výzkumná infrastruktura CCP také dále rozšiřuje počet laboratoří a servisů s režimem správné laboratorní praxe (GLP) a připravuje zavedení ISO standardů. Zajišťováním a dodržováním mezinárodních standardů přitom tak CCP podporuje širokou výzkumnou komunitu biomedicíny a dovoluje nabízet služby formou smluvního výzkumu farmaceutickým firmám.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura CCP poskytuje uživatelské komunitě ekonomicky efektivní přístup ke komplexnímu portfoliu služeb, včetně tvorby transgenních modelů laboratorních hlodavců, fenotypizace a preklinického testování a slouží jako významný katalyzátor českého biomedicínského výzkumu a preklinického vývoje. Integrací do mezinárodních konsorcií INFRAFRONTIER a IMPC přispívá CCP k šíření dobré reputace ČR v zahraničí. Expertíza výzkumné infrastruktury CCP usnadňuje vývoj nejranějšího stupně produkční farmaceutické linie, která je stále více závislá na extenzivní znalosti mechanismu působení farmaceuticky využitelných látek. Ten je poskytován a usnadněn servisní činností CCP, zvláště v současné době, kdy se terapie lidských chorob stávají personalizovanými.