Banka klinických vzorků

BBMRI-ERIC_vierzeiligBBMRI-CZ webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykův onkologický ústav

Partnerské instituce:

  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem BBMRI-CZ je vytvořit pod gescí Biobanky MOÚ síť biobank v České republice, které budou dlouhodobě uchovávat biologický materiál pacientů za standardizovaných a akreditovaných podmínek (zejména primární nádorové tkáně a další relevantní vzorky).  Součástí této sítě bude i vytvoření informačního systému biobank, který v budoucnu umožní i komunikaci českého ústředí BBMRI_CZ s dalšími evropskými biobankami.