Banka klinických vzorků

BBMRI-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykův onkologický ústav

Partnerské instituce:


Výzkumná infrastruktura BBMRI-CZ na základě standardizovaných postupů zpracovává a dlouhodobě uchovává lidské biologické vzorky (zejména primární nádorové tkáně a další relevantní vzorky), jež by byly jinak nenávratně ztraceny. Takto uložený biologický materiál je přitom stěžejní pro stávající nebo budoucí výzkumné projekty, přičemž dlouhodobé uložení materiálu může být přínosem také pro konkrétního pacienta. Výzkumná infrastruktura BBMRI-CZ organizuje v ČR nejen unikátní banku klinických vzorků nádorových onemocnění, ale disponuje i unikátním souborem technologií a znalostí k realizaci translačního výzkumu a jeho klinických aplikací, včetně klinických hodnocení. Uživatelská komunita využívá odborných znalostí kvalifikovaných pracovníků výzkumné infrastruktury a biologického materiálu uloženého v depozitářích biobank. BBMRI-CZ je jako český národní uzel součástí panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) a ČR od roku 2013 rovněž členským státem BBMRI ERIC.

Budoucí rozvoj

V akademické oblasti plán rozvoje výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ zahrnuje dosažení vedoucí pozice v klinickém „biobankování“ v ČR zaměřeném na výzkum, která bude dále doplněna o rozvoj regionálních biobank rozšiřujících oblast působnosti BBMRI-CZ. Bude tak umožněno efektivnější řešení problematiky premorbidního období nádorů v kontextu regionální expozice ČR. Na rozhraní akademické sféry a průmyslu bude posilována role výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ jako vedoucího partnera pro inovační průmyslové aktivity za účelem usnadnění zavedení potenciálního medicinálního produktu do praxe tak, aby lépe sloužil potřebám pacientů v ČR.

Socioekonomické přínosy

Přímé socioekonomické dopady výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ se týkají zejména aktivit definujících klíčové dokumenty politiky zdravotní péče ČR, jako jsou protokoly správné klinické praxe s přímým dopadem na klinickou medicínu, týkající se např. využití laboratorních testů v onkologii. Budoucí nepřímé dopady výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ mohou být zaměřeny na lékařské aplikace biomarkerů, které budou objeveny a charakterizovány za použití uloženého lidského materiálu, propojeny s klinickými daty a testovány prostřednictvím komplexního systému klinických studií. Hledání vhodných biomarkerů specifických pro konkrétní onemocnění za použití uložených lidských tkání je důležitým faktorem v designu inovativních léčebných přípravků a postupů u mnoha lidských onemocnění.

 

Aktuality