Nový program CERN i pro české startupy

Nový program CERN Venture Connect je zaměřený na podporu deep-tech startupů ve všech členských státech Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), včetně České republiky. Program napomůže startupům v rozvoji zpřístupněním vybraných technologií vyvinutých v CERN a propojením s partnerskými investory či inkubátory, které jim nabídnou další možnosti financování a expertní poradenství. V ČR spolupracuje CERN se třemi významnými hráči z domácího prostředí podpory startupů – Tensor Ventures, Startup Kitchen a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

(CERN Venture Connect, Image: CERN)

Technologies vyvinuté v CERN mají využití v různých oblastech, jako je metrologie, interferometrie, telekomunikace, finančnictví, kvantové počítače či chytré sítě. Následně mohou být využity pro převratná řešení ve zdravotnictví, letectví a kosmonautice či environmentální sféře. Aktuálně jsou pod CERN Venture Connect Programem (CVC) k dispozici následující technologie od laserových a kryogeniky ke správě dat a přesné synchronizaci:

České startupy, které spatřují potenciál pro využití technologií vyvinutých v CERN, se můžou do schématu hlásit průběžně. Vybraní uchazeči získají přístup k technologiím CERN a podpůrnému ekosystému CVC – sítě investorů rizikového kapitálu, inkubátorům, mentorům a poskytovatelům služeb.

(DetektorTimepix3 vyvinutý v rámci kolaborace Medipix3, který je využívaný několika českými startupy), Image: CERN)

V České republice je již několik příkladů komercionalizace technologií vyvinutých v CERN a přenosu znalostí z CERN. Firma Advacam využívá detektory Timepix/Medipix vyvinuté v CERN pro zobrazovací technologie využitelné v průmyslu či výzkumu. Radalytica, poskytovatel mobilní robotické 3D počítačové tomografie, využívá tutéž technologii a stejně tak InsightArt, který ji využívá pro inspekci a ověřování pravosti uměleckých děl. Ústav fyziky plazmatu AV ČR společně s CERN vyvinuli a společně vlastní licenci na generaci speciálních optických strukturovaných svazků (laseru), která je již využívána nizozemským startupem při vývoji technologií pro telekomunikační síť nové generace.

CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje, která je zaměřena na zajištění provozu největší světové laboratoře v oboru částicové a jaderné fyziky. ČR je členskou zemí CERN od roku 1993, resp. Československo od roku 1991. CERN v současnosti sdružuje 23 členských států. Příspěvek ČR do CERN činí ročně přibližně 14,5 mil. CHF (tj. cca 380 mil. Kč), přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT, které je rovněž gestorem členství ČR v CERN.