MŠMT usnadní uplatnění absolventů v CERN

Absolventi českých vysokých i středních škol mají nově větší šanci uspět ve výběrových řízeních do Absolventských programů v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Umožňuje to nový program spolupráce mezi MŠMT a CERN, který podepsala vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Radka Wildová.

Nový program spolupráce mezi MŠMT a CERN bude realizován v rámci programu stáží pro absolventy CERN. Vybraní uchazeči mohou strávit v CERN až 3 roky prací na projektech v oblasti částicové fyziky nebo se podílet na vývojových projektech v široké oblasti aplikovaných, inženýrských a technických oborů, částečně také administrativních.

Do programu se mohou hlásit absolventi a studenti českých vysokých či středních škol před dokončením studia, např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Program nabízí příležitosti rovněž pro absolventy tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, mezinárodní vztahy, právo, logistika apod.

Program je rozdělen do tří podprogramů:

  • ORIGIN / Early Career Professionals programme – program pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Další termíny pro podání přihlášek budou 14. dubna 2024, 7. července 2024 a 17. října 2024.
  • QUEST / Experienced Projects Graduates – program pro zkušené absolventy, tj. absolventy magisterských oborů s 2 až 6 lety praxe od skončení studia či absolventy doktorandského studia s až 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice.
  • RESEARCH Fellowships pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 6 let. Další termíny pro podání přihlášek jsou 4. března 2024 a 2. září 2024.

CERN akceptuje také přihlášky studentů, kteří své studium právě dokončují. Stáže jsou ze strany CERN placené ve výši od 4 500 CHF měsíčně. Více informací o výběrovém řízení v CERN je k dispozici zde. Termíny pro získání doporučení od MŠMT budou upřesněny.

Studenti českých vysokých škol mohou i nadále podávat přihlášky do Studentských programů CERN s podporou MŠMT.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazech výše, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

ORIGIN / Early Career Professionals programme (Image: CERN)