Jana Kolar byla zvolena novou předsedkyní ESFRI

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) na svém 76. plenárním zasedání konaném dne 30. června 2021 zvolilo Janu Kolar jako nastupující předsedkyni ESFRI po Janu Hrušákovi, jehož mandát vyprší v prosinci 2021. Nová předsedkyně ESFRI se dvouleté funkce ujme v lednu 2022. Jejímu zvolení předcházelo jednomyslné doporučení ze strany výběrové komise ESFRI, která komplexně posoudila její kandidaturu.

„Přála bych si po sobě zanechat ESFRI, které bude plně integrované v obnoveném Evropském výzkumném prostoru, ještě lépe fungující a ještě více viditelné,” řekla Jana Kolar během svého vystoupení na ESFRI Fóru. „Měli bychom proaktivněji přistoupit k analýze krajiny výzkumných infrastruktur. Musíme reagovat na měnící se Evropu a její politiky, potřebujeme identifikovat ʻmezeryʼ a začlenit ESFRI výzkumné infrastruktury do nového Evropského výzkumného prostoru,” dodala Jana Kolar.

Jana Kolar

„Blahopřeji Janě Kolar k jejímu zvolení novou předsedkyní ESFRI. Pro ESFRI je to vynikající volba, neboť Jana Kolar v sobě kombinuje mnohaleté zkušenosti z vědeckého i politického prostředí. Její působení na slovinském ministerstvu, zkušenosti z Evropského inovačního a technologického institutu a praxe z řízení evropské výzkumné infrastruktury budou přínosem pro strategickou roli ESFRI v obnoveném Evropském výzkumném prostoru,” uvedl současný předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Anna Panagopoulou, ředitelka direktorátu Evropské komisi pro Evropský výzkumný prostor a inovace dodala: „Chtěla bych ještě jednou poblahopřát Janě Kolar k této velmi důležité roli, které se brzy ujme. Má velké zkušenosti s výzkumnými infrastrukturami jak z hlediska tvorby politiky, tak z hlediska implementace, a jsem si jistá, že v příštích dvou letech poskytne ESFRI ten správný směr. ESFRI má před sebou celou řadu úkolů a jsem přesvědčená, že Jana Kolar je dokáže úspěšně zvládnout. Bude potřeba ESFRI dobře integrovat do obnoveného Evropského výzkumného prostoru. Bude také důležité navázat silnější vazby s širším spektrem stakeholderů s cílem podpořit příspěvek výzkumných infrastruktur ke globálním výzvám a posílit vědeckou excelenci a vytváření znalostí. Evropská komise se těší na další spolupráci s ESFRI Fórem pod vedením Jany Kolar.“

Dr. Jana Kolar je výkonnou ředitelkou evropské výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC. Má širokou škálu odborných znalostí, od tvorby a implementace politiky, výzkumu a inovací až po podnikání. Mimo jiné působila jako generální ředitelka na slovinském Ministerstvu školství, vědy a sportu, předsedkyně představenstva slovinské Technologické agentury a slovinské Výzkumné agentury a členka správní rady Evropského inovačního a technologického institutu. Byla mezi členy vysoce postavené skupiny inovátorů v Evropské radě pro inovace, která radila Evropská komisi, jak posílit podporu průlomových inovací vytvářejících nové trhy. Byla také členkou rakouského Fóra Rady ERA, odborného poradního orgánu rakouského ministra pro vědu a výzkum. V současné době působí i jako externí konzultantka slovinského předsednictví v Radě EU.