ESFRI Workshop – Výzkumné infrastruktury se podílejí na formování EOSCu

Ve dnech 6. a 7. října proběhl online workshop Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) s názvem „Výzkumné infrastruktury udávají formu EOSCu“. ESFRI se věnovalo tématu výzkumných infrastruktur a jejich možnému zapojení do European Open Science Cloudu (EOSC) již po třetí. Navázalo tak na workshop konaný v Londýně v lednu 2019 (ESFRI výzkumné infrastruktury a EOSC workshop) a listopadu 2019 na La Palmě (ESFRI Workshop k budoucnosti výzkumných infrastruktur v Evropském výzkumném prostoru).

Předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR zahájil workshop prezentací o vývoji přípravy implementace EOSCu a jeho řídicí struktuře. EOSC otevírá příležitost pro sdílení dat, a to nejen mezi (výzkumnými) infrastrukturami. Výzkumné infrastruktury však představují významný zdroj vysoce kvalitních dat v souladu s FAIR principy (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), a to díky nastavení kontrolních procesů. Datové služby znamenají pro infrastruktury také určitou finanční zátěž. Je odhadováno, že tyto služby spotřebují 15 % jejich rozpočtu. Zástupci Evropské komise, ESFRI, výzkumných infrastruktur, klastrů a stakeholderů EOSCu dále diskutovali nad konceptem EOSCu na základě konkrétních příkladů včetně pozice uživatelů v EOSCu či zapojení ESFRI výzkumných infrastruktur. Zástupkyně Evropské komise působící v ESFRI Anna Panagopoulou představila nedávno zveřejněnou Komunikaci evropského výzkumného prostoru (ERA), která zdůrazňuje témata jako jsou společenské výzvy, medicínský výzkum, enviromentální hrozby, evropská konkurenceschopnost, podpora spolupráce akademické a soukromé sféry, výzkumné priority a jejich financování, podpora talentů, harmonizace mezi strukturálními fondy a rámcovým programem Horizon Europe, EOSC a související policy či podporu mezinárodní vědecké spolupráce.

Konec roku 2020 bude znamenat ukončení přípravy implementační fáze EOSCu. Nadcházející rok tak otevře samotnou implementaci a doposud formované vize by měly získat svoji reálnou podobu. Je zřejmé, že tato fáze bude mít postupný vývoj, který by měl být v budoucnosti také monitorován. ESFRI výzkumné infrastruktury mají potenciál být u pilotní fáze implementace, připojit se k EOSCu a pomáhat nastavit standardy kvality.

Buttom-up přístup je ve formování EOSCu zcela zásadní. Proběhlý workshop poskytl příležitost zástupcům tematických infrastruktur se k tomuto tématu vyjádřit. Infrastruktury sledují dění ohledně přípravy implementace na strategické úrovni. Chybí jim však ucelená představa o tom, jak se do tohoto dění mají začlenit. Implantace EOSCu vyžaduje spolupráci odborníků z oblasti IT a e-infrastruktur. Nemělo by se však zapomínat na potřeby všech aktérů a nastínit cesty, jak se mohou do EOSCu zapojit. EOSC totiž vyžaduje zapojení co největšího množství aktérů sdílející stejnou myšlenku o využití dat. „Výzkumné infrastruktury představují klíčové hráče ovlivňující kvalitu dat a otevřený přístup k datům. Spolu s uživateli z řad vědecké komunity jsou zcela zásadní pro rozvoj EOSCu,“ řekl ve své závěrečné řeči Jan Hrušák.