72. plenární zasedání ESFRI se uskutečnilo virtuálně ve dnech 16. až 17. června 2020

V pořadí 72. plenární zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) se uskutečnilo ve dnech 16. až 17. června 2020 z důvodu přetrvávajících pandemických opatření virtuálně, prostřednictvím videokonference. Hlavními tématy jednání ESFRI byla prezentace aktivit ESFRI, jež jsou rozvíjeny v reakci na pandemii nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávaného onemocnění Covid-19; diskuze nad aktualizací Cestovní mapy ESFRI, která je připravována pro publikaci v roce 2021; a debata k prioritním opatřením, která by měla přinést praktickou implementaci vize ESFRI pro rozvoj evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému v období po roce 2020. Na závěr zasedání ESFRI byl poté mj. prodloužen mandát Jana Hrušáka jako předsedy ESFRI a mandát členů výkonného výboru ESFRI a předsedů strategických pracovních skupin ESFRI do dne 31. prosince 2021.

72. videokonferenční zasedání ESFRI

Evropské výzkumné infrastruktury v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19

Úvodem zasedání ESFRI byla ze strany předsedy ESFRI Jana Hrušáka představena opatření, jimiž ESFRI zareagovalo na pandemickou nákazu SARS-CoV-2 / Covid-19. V tomto kontextu ustavilo ESFRI speciální webové stránky, shrnující servisy nabízené evropskými a národními výzkumnými infrastruktury pro realizaci studií souvisejících s vývojem diagnostiky, léčiv a vakcín proti SARS-CoV-2 / Covid-19 a všech dalších výzkumů, jejichž účelem je zmírnit socioekonomické dopady pandemie. ESFRI tak významným způsobem přispívá k naplňování Akčního plánu ERAvsCorona, který byl za účelem okamžité mobilizace evropských výzkumných a inovačních kapacit připraven Evropskou komisí a členskými státy EU a přináší sadu 10 prioritních opatření, jimiž stakeholdeři Evropského výzkumného prostoru reagují na pandemii.

Evropské výzkumné infrastruktury v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19

Aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021

V dalším průběhu jednání ESFRI byly představeny výstupy monitoringu implementační fáze evropských výzkumných infrastruktur ACTRIS, DANUBIUS, EMPHASIS, E-RIHS, EST a KM3Net. Uvedené projekty evropských výzkumných infrastruktur byly zařazeny na Cestovní mapu ESFRI v roce 2016. Při aktualizaci Cestovní mapy ESFRI přitom probíhá posouzení, jakým způsobem pokročily ve své implementaci s tím, že pokud projekt naplní uspokojivým způsobem všechna potřebná kritéria, je ESFRI zařazen mezi tzv. „ESFRI Landmarks“, tj. úspěšně implementované projekty evropských výzkumných infrastruktur, které naplnily milníky vedoucí ke zdárné realizaci jejich vědeckých, technických a manažerských konceptů.

Aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021

Implementace Bílé knihy ESFRI

Stěžejním bodem druhého dne zasedání ESFRI byla diskuze nad prioritními kroky, jimiž bude v nejbližší budoucnosti zahájena praktická implementace vize ESFRI, co se týká rozvoje evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému v inovovaném konceptu Evropského výzkumného prostoru v období po roce 2020, vtělená do publikace ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen – A New Ambition for Research Infrastructures in the European Research Area. Delegáti do ESFRI debatovaly jak otázky eventuálních dopadů pandemické krize SARS-CoV-2 / Covid-19 na ekosystém evropských výzkumných infrastruktur, tak i potenciál mnohem užšího sepětí výzkumně-infrastrukturní politiky se sektorovými politikami či problematiku komunikace a organizačního uspořádání ESFRI v nadcházejícím období.

Bílá kniha ESFRI

Konference ICRI se uskuteční až v roce 2021

Během zasedání ESFRI bylo mj. i oznámeno, že mezinárodní konference ICRI (International Conference on Research Infrastructures), jež se měla v říjnu tohoto roku uskutečnit v kanadské Ottawě, proběhne z důvodu pandemických opatření až ve dnech 2. až 4. června 2021.

ICRI 2021

 

Aktuality