Data Management Expert Guide – nově i ke stažení

Data Management Expert Guide (DMEG) je online dostupný výukový modul, který slouží jako praktický a přehledný zdroj informací o archivaci a správě výzkumných dat.  DMEG obsahuje několik kapitol, které srozumitelně vysvětlují základní know-how, jenž stojí za efektivním managementem datových souborů a metadat. Kapitoly postupně představují životní cyklus výzkumných dat od plánování, organizace a dokumentace přes zpracování, uložení a ochranu dat až po jejich publikaci.

DMEG byl vytvořen kolektivem autorek a autorů z řad datových manažerů archivů sdružených v konsorciu CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Na třech ze sedmi kapitol výukového modulu se podíleli i odborníci z Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA), který je členem CESSDA. DMEG cílí nejen na akademické i neakademické publikum ze  sociálněvědní oblasti, kterému chce pomoci správně nakládat s výzkumnými daty a naučit je s nimi účelně pracovat. Jedním z cílů výukového modulu je i šíření principů tzv. férových dat (FAIR), tedy dat, která jsou dobře vyhledatelná (Findable), dostupná (Accessible), použitelná v návaznosti na jiná data a systémy (Interoperable) a znovu použitelná (Reusable).

DMEG svým čtenářům postupně představuje jednotlivé kroky, které standardní management sociálněvědních dat obnáší. Úvodní kapitola definuje datový management a vysvětluje principy sdílení dat. Představuje také tzv. Data Management plan (DMP), tedy standardizovaný postup správy výzkumných dat. Následující kapitola “Organise & Document” seznamuje se základy organizace datových sad a metadat. Kapitola “Process” vysvětluje, jak nejlépe provádět vkládání dat a kódování, pomáhá při volbě formátu datových souborů a dává tipy na správu verzí souborů. Kapitola “Store” představuje různé možnosti ukládání a zálohování dat a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Také nabízí rady, jak chránit data před neoprávněným přístupem. Kapitola “Protect” přibližuje právní a etické závazky producentů dat a zaměřuje se na témata informovaného souhlasu, anonymizace dat, copyrightu a kontroly přístupu k datum. Předposlední kapitola “Archive & Publish” poskytuje přehled datových archivů, které mohou producenti dat využít pro sdílení a archivaci dat. Navazující kapitola “Discover” je určena výzkumníkům a studujícím, kteří hledají zdroje dat pro sekundární analýzu. Zprostředkovává informace o datových archivech a výzkumných projektech, které zpřístupňují data využitelná pro vlastní výzkumnou práci.

DMEG je dostupný prostřednictvím webové stránky CESSDA věnované výukovým aktivitám. Je možné jej prohlížet online nebo si ho stáhnout ve formátu PDF a používat ho jako příruční materiál, ať už pro vlastní potřebu nebo pro účely výuky.