První externí uživatelé na ELI Beamlines

V únoru 2019 vyzvalo výzkumné centrum ELI Beamlines vědeckou komunitu, aby předložila návrhy k realizaci výzkumných projektů v experimentální hale E1, která slouží k výzkumu týkajícímu se aplikací v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Šlo o takzvanou Výzvu 0 – vůbec první výzvu, již centrum ELI Beamlines pro externí uživatele vypsalo. Jejím účelem bylo především zahájit experimenty s využitím technologií, které jsou již v provozu v experimentální hale E1, a otestovat je. “Experimentální hala E1 byla koncipována jako velmi variabilní prostor poskytující hned několik unikátních vědeckých instrumentů využívajících vysokorepetiční laserové zdroje a díky spolupráci s externími uživateli se nám ji podařilo uvést do plného provozu,” říká vedoucí výzkumného programu Jakob Andreasson.

Výzva se setkala s velkým ohlasem a o experimentování na ELI Beamlines projevilo zájem hned několik týmů z celého světa (USA, Německo, Itálie, Velká Británie, Rusko, Švédsko, Polsko, Maďarsko a Česká republika). Velmi rychle se naplnil veškerý disponibilní výzkumný čas na daném zařízení a experimenty se uskutečnily v období od června do září 2019. “První úspěšně provedené experimenty představují pro ELI Beamlines skutečný milník na cestě ke splnění mise zpřístupnit vědecké komunitě  bezprecedetní možnosti pro nově navrhované experimenty,” dodává Roman Hvězda, manažer ELI Beamlines.

Jako příklad za všechny lze uvést experiment, který proběhl v červnu na koncové stanici ELIps v experimentální hale E1. Uživatelský tým sestával ze dvou výzkumných skupin, z nichž první pracovala pod vedením prof. Stefana Zollnera z New Mexico State University v USA a druhou skupinu vedl dr. Luca Poletto z Ústavu fotoniky a nanotechnologií v Padově. Obě skupiny spolupracovaly s vědci z experimentálních týmů ELI Beamlines vedenými Shirly Espinozou, Jaroslavem Nejdlem, Tomášem Lastovičkou a Pavlem Bakulem. Experimenty proběhly na vzorcích zlata a křemíku s využitím energií mezi 31-70 eV. Druhé kolo výzkumu bude následovat na vzorcích germania, niklu a stroncia v září tohoto roku.

Další uživatelská skupina vědců byla z Maďarska. Jejich experiment se jmenoval „Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy“, což je technika, která umožňuje studovat molekulární vibrace, pohyb, strukturu a mechanismy chemické reakce v čase. Koordinátorem byl Miroslav Kloz z experimentálního týmu ELI Beamlines.

Chceme poděkovat všem členům vědecké komunity za zájem, který o naše výzkumné centrum projevili, a vybídnout další potenciální uživatele, aby sledovali dění na ELI Beamlines a zajímali se o vývoj technologií, kterými naše zařízení disponuje. Již na podzim tohoto roku plánujeme vyhlásit další výzvy pro uživatele. Všechny informace se dozvíte na odkazu www.eli-beams.eu/uzivatele.

Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines

Zdroj: ELI Beamlines