Financování velkých výzkumných infrastruktur schváleno vládou ČR

CEITEC Nano

Praha, 12. prosince 2018 – Vláda ČR na svém zasedání schválila velké výzkumné infrastruktury pro jejich financování z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022. Účelová podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude poskytována 48 velkým výzkumným infrastrukturám, včetně 7 nových projektů, působícím v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, enviromentálních, biologických, lékařských, sociálních a humanitních věd a e-infrastruktur.

RECETOX

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení vykazující vysokou znalostní a technologickou náročnost, která jsou provozována na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Hostitelské instituce tedy provozují velké výzkumné infrastruktury pro využití všemi jejich potenciálními uživateli. Svým uživatelským komunitám velké výzkumné infrastruktury umožňují dosahovat zcela průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu a vývoj pokročilých technologií vykazujících vysoký potenciál pro uplatnění v inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

CzeCOS

Velké výzkumné infrastruktury byly k podpoře z veřejných prostředků ČR schváleny vládou ČR návazně na výstupy jejich mezinárodního hodnocení, které se uskutečnilo roku 2017. Zatímco provozní náklady velkých výzkumných infrastruktur budou hrazeny za využití prostředků účelové podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace, jejich investiční náklady budou financovány komplementárním způsobem za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů čerpaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

IT4Innovations

Účelová podpora poskytovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleným 48 velkým výzkumných infrastrukturám dosáhne v letech 2020 až 2022 každoroční výše 1 890 mil. Kč. Investiční podpora, kterou bude možné čerpat z věcně příslušných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, bude ve stanoveném období činit 3 000 mil. Kč. Z toho bude 1 100 mil. Kč alokováno na další rozvoj e-infrastruktury ČR.

Návazně na schválení velkých výzkumných infrastruktur pro poskytování účelové podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022 bude provedena také aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022. Ke schválení vládou ČR bude předložena do konce června roku 2019.

ELI Beamlines