Iniciativa ATTRACT nabízí financování rozvoje detekčních a zobrazovacích technologií

ATTRACT je výzkumná iniciativa financovaná Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020, na jejímž řízení se podílejí přední evropské výzkumné instituce, včetně mezinárodních organizací CERN, EMBL a ESO. Spojuje dohromady evropský základní výzkum s průmyslovou komunitou s cílem podporovat vývoj nové generace detekčních a zobrazovacích technologií. Iniciativa má k dispozici celkový rozpočet 17 mil. EUR. Až 170 projektů a nápadů s inovačním či tržním potenciálem může získat grant ve výši 100 tis. EUR.

Je to vůbec poprvé, kdy došlo k vytvoření konsorcia složeného z tak významných výzkumných organizací, jež budují a provozují teleskopy, částicové urychlovače a další špičková výzkumná zařízení. ATTRACT vytvoří seznam jak velkých společností, tak i zkušených investorů. Cílem je přitom vytvořit nový evropský model pro otevřené inovace (Open Innovation).

Startovací fond iniciativy ATTRACT je k dispozici vědcům a podnikatelům z celé Evropy. Výzva k předkládání návrhů je otevřena do dne 31. října 2018. Nezávislý hodnotící výbor následně posoudí návrhy a vybere ty, které obdrží finanční podporu, a to na základě kombinace jejich výzkumné hodnoty, inovační připravenosti a potenciálu. Úspěšné projekty budou vyhlášeny na začátku roku 2019. Od té chvíle mají 1 rok k rozvinutí svého záměru. Během této fáze budou experti z oblasti podnikání i inovací z Aalto University, EIRMA a ESADE Business School radit projektovým týmům, jak může být jejich myšlenka či technologie transformována na inovaci s tržním potenciálem.