V Praze začala mezinárodní konference “18th International Symposium on Laser Aided Plasma Diagnostics”

Mezinárodní konferenci s názvem 18th International Symposium on Laser Aided Plasma Diagnostics pořádá Ústav Fyziky plazmatu AV ČR, Oddělení tokamak COMPASS ve dnech 24. – 28. září 2017 v Praze.

Konference hostí řadu světových fyziků a chemiků z různých oblastí laserové diagnostiky plazmatu, včetně fyziky jaderné fúze, laserové fyziky a nízkoteplotní plazmové chemie a fyziky. Cílem sympozia je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a diskuse pokrývající všechny oblasti laserové diagnostiky plazmatu včetně průmyslových aplikací (životní prostředí, lékařství, plazma v kapalinách a další aplikace). Jedním z hlavních témat konference jsou i nové trendy ve vývoji přístrojového vybavení potřebného k laserové diagnostice plazmatu.

Více informací o konferenci a program nalezne zde.