Služby pro uživatele

Velké výzkumné infrastruktury zpřístupňují své služby uživatelům z řad studentů, vědců, případně průmyslu pro vývoj výrobků a experimentální vývoj. Většina služeb je dostupná v režimu volného přístupu (open access). Pro rezervování času, kapacity na některých zařízeních jsou vypisována výběrová řízení.

18. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 30. října. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem v dubnu 2019. Dostupné zdroje: Joliot-Curie SKL a Joliot-Curie KNL (GENCI@CEA, Francie), JUWELS (GCS@JSC, Německo), Marconi-Broadwell a Marconi-KNL (CINECA, Itálie), MareNostrum (BSC, Španělsko),
Piz Daint (CSCS, Švýcarsko), SuperMUC-NG (GCS@LRZ, Německo)

Termín podání žádosti: 4. září 2018 – 30. října 2018

Další informace a potřebné formuláře najdete na webových stránkách PRACE:
http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/