Služby pro uživatele

Velké výzkumné infrastruktury zpřístupňují své služby uživatelům z řad studentů, vědců, případně průmyslu pro vývoj výrobků a experimentální vývoj. Většina služeb je dostupná v režimu volného přístupu (open access). Pro rezervování času, kapacity na některých zařízeních jsou vypisována výběrová řízení.

2. otevřená výzva CORBEL for Research Projects

CORBEL hledá inovační výzkumné projekty, které se zabývají obory biomedicíny a biologickými vědami, a které vyžadují poskytování služeb z více výzkumných infrastruktur. Více než 20 zařízení z 10 různých výzkumných infrastruktur zaměřených na biologii a lékařské vědy spojilo síly¨, své technologie a vědecké zkušenosti aby mohly podporovat pokročilé výzkumné projekty. Špičkovou technologii v této výzvě bude poskytovat Instruct, více informací naleznete zde.

Termín podání žádosti: do 30.4. 2018


TETRAMAX nabízí financování inovativních technologických experimentů, žádosti přijímá do 28. února

Do 28. února 2018 je možnost podat přihlášku do projektu TETRAMAX, který nabízí finanční podporu spolupráce malých a středních firem s akademickou sférou. První výzva na podávání přihlášek je určena pro projekty transferu inovativních softwarových nebo hardwarových technologií z oblasti nízkoenergetických výpočetních systémů. K dispozici je až 50 000 euro na každý vybraný experiment.

IT4Innovations


16. výzva PRACE Project Access a 6. výzva SHAPE Call for Applications

Od 26. září 2017 do 26. listopadu 2017 je možnost podávat žádosti o přidělení výpočetního času na devíti superpočítačích (například Piz Daint, SuperMUC) v rámci grantové soutěže PRACE Project Access. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem v dubnu 2018.

IT4Innovations


6. výzva SHAPE Call for Applications

Od 2. října je spuštěna 6. výzva k podávání žádostí do programu SHAPE. Do 1. prosince 2017 si malé a střední podniky mohou zažádat o výpočetní čas na superpočítačích infrastruktury PRACE.

IT4Innovations


12. kolo Veřejné grantové soutěže – IT4Innovations

Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, dále také osob, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.

Termín podání žádosti: 3.10.2017 – 27.11.2017

Výsledky budou oznámeny: 15.1.2018

Využití alokovaných zdrojů: 23.1.2018 – 20.10.2018

Rozdělujeme výpočetní zdroje superpočítače Salomon a Anselm.

IT4Innovations


INFRAFRONTIER2020 Project – Trans-national Access call – July 2017 Derivation of germ-free mice (axenic service) call

Context and aim of the call
INFRAFRONTIER is the European Research Infrastructure for phenotyping, archiving and distribution of model mammalian genomes. The INFRAFRONTIER Research Infrastructure provides access to first-class tools and data for biomedical research, and thereby contributes to improving the understanding of gene function in human health and disease using the mouse model. The core services of INFRAFRONTIER comprise the systemic phenotyping of mouse mutants in the participating mouse clinics, and the archiving and distribution of mouse mutant lines by the European Mouse Mutant Archive (EMMA) (www.infrafrontier.eu).

Proposal submission to proposals@infrafrontier.eu by August 31st 2017.

České centrum pro fenogenomiku

 

Aktuality