Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů touto cestou zvou k účasti na konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19“ s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“. Konference se pod organizační záštitou výše uvedených stakeholderů uskuteční ve středu dne 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v posluchárně Milana Haška, přičemž kromě prezenční účasti bude účast na konferenci možná také virtuální formou, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Termín: středa dne 15. července 2020

Místo: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Registrace k prezenční účasti: registrační formulář

Virtuální účast: webstream

Program: program konference (pdf)

Kontakt: sciencefightsthepandemic@msmt.cz

Účelem konferenčního setkání je za přítomnosti vrcholných představitelů vlády ČR prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu obecně v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19. V dopolední části programu konference bude představena role výzkumné infrastruktury, jež zapojením své znalostní expertízy a technologických kapacit do vývoje nástrojů diagnostiky, vakcín a léčiv, jakož i do dalších oblastí krizového managementu pandemie, potvrdila, že musí být nahlížena mj. i jako jedna z klíčových složek kritické infrastruktury státu. Odpolední část programu konference následně přinese prezentaci vybraných aplikací vyvinutých českými výzkumnými institucemi za účelem zmírnění dopadů pandemie na každodenní život občanské společnosti.

Prezenční i virtuální účast na konferenci je bezplatná.

Konference bude probíhat v českém jazyce – s webstreamem vysílaným se simultánním tlumočením do anglického jazyka.

Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v česko-jazyčné a anglicko-jazyčné verzi.

Kapacita auditoria bude snížena z důvodu epidemiologických opatření. Naplněním maximální kapacity bude registrace na konferenci ukončena. Nicméně všichni zájemci se budou moci konference zúčastnit i přesto, a to virtuální formou prostřednictvím výše odkazovaného webového rozhraní.

Jakékoliv dotazy týkající se Vaší účasti na konferenci a/nebo konferenčního programu prosím směřujte na adresu elektronické korespondence sciencefightsthepandemic@msmt.cz.