EMBL – Evropská laboratoř molekulární biologie

Základní informace

Sídlo EMBL
Sídlo EMBL
Sídlo EMBL

Evropská laboratoř molekulární biologie (EMBL), založená v roce 1974, je mezivládní výzkumnou organizací pro oblast přírodních věd se zaměřením na oblast molekulární biologie. Sídlo EMBL a její hlavní laboratoř se nachází v německém Heidelbergu. EMBL je podporována 23 členskými státy z Evropy, mezi které patří od roku 2014 i ČR. Členským státem EMBL je dále také Izrael. Členské země jsou doplněny 2 neevropskými přidruženými členy (Argentina a Austrálie) a 3 potenciálními členskými státy (Slovensko, Polsko a Litva). Roční výše příspěvku ČR do EMBL představuje přibližně 1 mil. EUR. Každých 5 let vyvíjí EMBL strategický program, který vymezuje její budoucí činnosti a rozvoj hlavních misí. Tento plán se používá jako základ pro definování pětiletého rozpočtu EMBL. Mezi hlavní strategické priority pro období 2017-2021 náleží posílení vědeckých aktivit EMBL na úseku digitální biologie. Další prioritou je poté i rozšíření portfolia služeb EMBL. Významného pokroku bylo dosaženo v posledních letech v otázce vytvoření nového EMBL pracoviště ve španělské Barceloně se zaměřením na tkáňové biologie a modelování nemocí. Zahájení budování tohoto nového pracoviště je plánováno na rok 2017.

Pracoviště

Kromě centrální laboratoře v Heidelbergu provozuje EMBL i další 4 komplementární laboratoře v Hinxtonu (Velká Británie), Grenoblu (Francie), Hamburku (Německo) a Monterotondo (Itálie). Od roku 2017 poté probíhají práce na výstavbě nového pracoviště EMBL v Barceloně.

Významné výsledky

Výzkum v EMBL se zaměřuje na její prioritní strategický cíl, jímž je pochopení fundamentálních biologických procesů v modelových organismech, přičemž každé z pracovišť EMBL přispívá svým vlastním výzkumem k naplnění tohoto cíle. Kromě tradičních webových stránek věnovaných výzkumu jednotlivých pracovišť využívá EMBL také moderní komunikační prostředky, jakými jsou YouTube, Twitter anebo Facebook. EMBL prezentuje své výsledky dále prostřednictvím tiskových zpráv, výročních zpráv a serveru novinek.

Zapojení ČR do EMBL

Díky členství ČR v EMBL získávají čeští výzkumní pracovníci možnost podílet se na dosahování vynikajících výsledků v oblastech přírodních věd na pracovištích EMBL, využívání unikátních technologií, přístrojového vybavení a služeb včetně bioinformatiky a přípravě nových generací špičkových vědců s využitím programů a studijních pobytů s důrazem na interdisciplinaritu a multidisciplinaritu.

Průmyslové zakázky 

Informace o veřejných zakázkách EMBL zprostředkovává potenciálním uchazečům oddělení nákupů EMBL. Zejména v souvislosti s budováním nového pracoviště EMBL v Barceloně se v následujících letech může jednat o velmi zajímavé zakázky. Za účelem transferu technologií, licenčních řízení a uplatňování licenčních práv ustavila EMBL vlastní organizaci EMBLEN.

Pracovní příležitosti

EMBL průběžně nabízí řadu vědeckých, inženýrských i administrativních pracovních pozic. Na každou pozici je vyhlašováno vždy mezinárodní výběrové řízení. Bližší informace o nabízených pozicích EMBL lze nalézt na věcně příslušných webových stránkách.

Aktuality