Evropská konference pro molekulární biologii

Základní informace

Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) byla založena v roce 1969 a je mezivládní organizací, která aktuálně sdružuje 29 členských států převážně z EU a z některých sousedních zemí. EMBC poskytuje prostřednictvím svého obecného programu rámec pro evropskou spolupráci v oblasti molekulární biologie a v úzce souvisejících oblastech výzkumu. Obecný program EMBC se zaměřuje především na poskytování školení, vzdělávacích a výzkumných stipendií a dále také na organizaci kurzů, seminářů a studijních setkání. Provádění obecného programu EMBC financují členské státy svými příspěvky, přičemž jeho implementace je svěřena EMBO (Evropská organizace pro molekulární biologii). Příspěvek ČR do EMBC představuje přibližně 1 % z celkového rozpočtu organizace, tj. přibližně 190 tis. EUR ročně. Český příspěvek za účast ve speciálním projektu Instalačních grantů je poté dobrovolný a činí přibližně 270 tis. EUR ročně.

Obecný program EMBC

EMBC financuje základní výzkum prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých stipendií, dále programu mladých vědců a projektu Instalačních grantů, mezinárodních vědeckých setkání a praktických kurzů podle schváleného obecného programu EMBC. Zvláštní přínos pro ČR má přitom speciální projekt EMBC – projekt Instalačních grantů (SDIG).

Dlouhodobá stipendia jsou dvouleté stáže nabízené vysoce kvalifikovaným vědcům v raných fázích jejich kariéry, tj. v rámci postgraduálního vzdělávání. Stipendium přitom umožňuje příjemci provádět výzkumný projekt ve špičkové laboratoři kdekoliv na světě. Výběr stipendistů je poté vysoce kompetitivní a nedílnou součástí stipendií je i přeshraniční mobilita. Klíčovými kritérii pro výběr stážistů jsou vysoce inovativní výzkumný projekt, nabídka místa ve špičkové hostitelské laboratoři a vynikající publikační činnost.

Krátkodobá stipendia jsou určena k podpoře výzkumné spolupráce. Udělují se na krátkodobé výzkumné pobyty v trvání od 1 týdne do 3 měsíců, přičemž umožňují získat přístup k vědeckým poznatkům, novým technologiím či specializovaným zařízením, jež nejsou k dispozici v jejich domovských laboratořích.

Projekt Instalačních grantů podporuje úsilí některých členských států – aktuálně Chorvatska, ČR, Estonska, Polska, Litvy a Turecka – přitáhnout zpět do svých vlastí talentované mladé vědce, a to tím, že jim umožní založení nezávislých výzkumných skupin a laboratoří v jejich domovských zemích. Úspěšní žadatelé obdrží 50.000 EURO ročně na dobu 3 až 5 let. Zásadní pro konečný úspěch EMBC Instalačního grantu je podpora instituce žadatele – cílem je zabezpečit trvalou podporu akademické kariéry příjemce. Klíčovými kritérii pro výběr jsou vysoce inovativní výzkumný projekt, kompetitivní podpora ze strany hostitelské instituce a vynikající publikační činnost.

Další činností realizovanou v rámci obecného programu EMBC, na jejímž základě se žadateli uděluje tzv. pečeť excellence, je Program mladých vědců. Program mladých vědců vybírá jedny z nejlepších vůdčích osobností v oblasti excelentního výzkumu, kteří se nacházejí ve fázi zakládání svých nezávislých laboratoří. Tito mladí vědci se totiž nachází v obtížném období své akademické kariéry, neboť soutěží o prostředky na podporu výzkumu a vývoje s etablovanými vědci a současně teprve sestavují své výzkumné týmy.

Další aktivity obecného programu EMBC představují program kurzů a program workshopů, jež se zaměřují na specifická vědecká témata a zprostředkují vědcům platformu ke konzultaci a sdílení poznatků. Praktické kurzy jsou zaměřeny na osvojení si nových technik a oslovují zejména studenty doktorských studijních programů a začínající výzkumné pracovníky.


EMBC – Evropská konference pro molekulární biologii

Zapojení ČR do EMBC

Míra úspěšnosti českých žadatelů o dlouhodobá stipendia EMBC činí přibližně 10 %, tj. je poněkud nižší, než průměrných 15 %. ČR se však v rámci EMBC nabízených aktivit stává také atraktivní a cílovou destinací pro žadatele o dlouhodobá stipendia. Míra úspěšnosti žadatelů z ČR o krátkodobá stipendia poté činí přibližně 61 %, tj. je vyšší než průměrných 53 %. Statistické údaje o EMBC a o míře zapojení jednotlivých členských států do obecného programu EMBC lze nalézt ve výročních zprávách EMBC a EMBO.

Aktuality