Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

lindat-logoLINDAT/CLARIN – webové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova v Praze

Partnerské instituce:

  • Masarykova Univerzita
  • Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • Západočeská univerzita v Plzni

LINDAT/CLARIN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Zprostředkovává přístup k jazykovým datům a technologiím. LINDAT/CLARIN je rovněž kompatibilní s jazykovou technologickou sítí META-SHARE, která je zaměřená na jazykové technologie a jejich aplikace, čímž tyto 2 oblasti propojuje.

LINDAT/CLARIN shromažďuje, zpracovává, anotuje (manuálně i automaticky), veřejně poskytuje a uchovává jazyková data související s českým jazykovým prostředím. Tato data jsou nezbytná pro výzkum a vývoj jazykových technologií založených na statistických metodách (zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání a syntéza řeči a kombinovaná analýza obrazu, textu a multimédií). Umožňuje dále všem výzkumným pracovníkům jejich data ukládat pro dlouhodobé uchování, přístup k nim, snadnou citaci a přenos metadat do CLARIN.

Přístup k aplikacím https://lindat.mff.cuni.cz/cs/sluzby

Aktuality