ESS-CZ

Název: Český národní uzel ESS (European Social Survey)

Instituce: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Koordinátor: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.; klara.plecita@soc.cas.cz

Webové stránky

ESS-CZ je český národní uzel evropské výzkumné infrastruktury ESS ERIC (European Social Survey). ESS ERIC provádí mezinárodní kvantitativní výzkumy socio-demografických charakteristik a názorů obyvatel evropských zemí na aktuální společenská témata, jakými jsou např. imigrace, klimatická změna, energetika, demokracie, ekonomická morálka, trestní spravedlnost, ekonomická spravedlnost a sociální politika. Výzkumy probíhají každé 2 roky a jejich cílem je získat srovnatelná data z evropských zemí, která výzkumným pracovníkům, pedagogům, politikům, novinářům, státní správě, samosprávě a veřejnosti pomohou analyzovat a pochopit podobnosti i rozdíly mezi evropskými společnostmi. Data z výzkumných šetření ESS ERIC jsou dostupná v režimu otevřeného přístupu a uživatelé je mohou po registraci stahovat na webových stránkách datového archivu Norwegian Social Sciences Data Service či je analyzovat online v systému NESSTAR. ESS ERIC náleží mezi přední projekty realizované v rámci Evropského výzkumného prostoru a v roce 2005 získal jako vůbec první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartovu cenu, kterou uděluje Evropská komise. Mezi hlavní cíle ESS ERIC patří mapování stability a změn sociálních struktur, dodržování a šíření vysokých standardů mezinárodního srovnávacího výzkumu v sociálních a humanitních vědách, zavedení přesvědčivých ukazatelů národního vývoje evropských států tak, jak je vnímán a hodnocen populací, a provádění a podpora odborného vzdělávání evropských výzkumných pracovníků. ESS ERIC publikuje základní výsledky svých výzkumů ve formě ESS Topline Series, umožňuje eLearning skrze platformu ESS EduNet a vede bibliografickou databázi ESS Bibliography. Dále publikuje také národní a mezinárodní integrované datové soubory a umožnuje komparativní analýzy mezi zeměmi v čase (2002 až 2018). V ČR vydává ESS-CZ tiskové zprávy a odborné publikace. Na mezinárodní úrovni ESS ERIC spolupracuje s dalšími evropskými výzkumnými infrastrukturami a projekty, a to zejména s SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives), GGP (Generations and Gender Programme), EVS (European Values Study) a WageIndicator Survey.