Český sociálněvědní datový archiv

logo_csda_kouleCSDAwebové stránky

Hostitelská instituce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


CSDA je českým národním centrem datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje, zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách.

ČSDA je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury CESSDA, která na základě propojení národních datových archivů vytváří společný systém evropských datových služeb v oblasti sociálních věd.

CSDA buduje a udržuje rozsáhlou knihovnu datových souborů získávaných z řady různých zdrojů.

Aktuality