Archeologický informační systém České republiky

AIS CRwebové stránky

Hostitelské instituce: 

  • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  • Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Cílem AIS CR je integrovat stávající komplexní zdroje pokrývající archeologické kulturní dědictví a zlepšit tím odborné i laické veřejnosti přístup k nim. AIS CR se soustředí na efektivní správu národního archeologického informačního dědictví a zajišťuje jeho uchování a ochranu v dlouhodobém časovém horizontu.

 

Aktuality