Urychlovač Van de Graaff

VdGwebové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze


Urychlovač Van de Graaff (VdG) poskytuje lehké ionty a jedinečné laditelné monoenergetické neutrony pro základní i aplikovaný výzkum v subatomární fyzice, fyzice materiálů a pro výzkum vesmíru.

S podporou Evropské kosmické agentury (ESA) pracoviště VdG zmodernizovalo a kalibrovalo své neutronové zdroje a postavilo testovací gama stanici diskrétních energií. Tato ESA certifikovaná zařízení slouží k testování a kalibraci radiačně citlivých detektorů pro kosmický výzkum. Dále byla vybudována přenosná gama stanice k dálkovým testům u zařízení umístěných ve vesmírných stanicích.

Laboratoř VdG je vybavena radionuklidovými zdroji (X-paprsků, alfa, gama, beta a kompaktním AmBe neutronovým zdrojem) a umožňuje realizovat fyzikální experimenty zahrnující polarizovaný neutronový experiment s polarizovaným terčem pro spinovou fyziku, jaderné analytické metody, svazek značených neutronů nebo jaderné reakce pro fúzi a astrofyziku.

Aktuality