Středisko analýzy funkčních materiálů

SAFMATsafmat_logo_01_1webové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Technologické zázemí kapacit SAFMAT je založeno na moderním experimentálním zařízení pro povrchovou a objemovou analýzu.

Provozuje dva nejmodernější přístroje pro charakterizaci nanostrukturních funkčních materiálů:

  • NanoESCA je přístroj spojující unikátním způsobem elektronovou mikroskopii fotoelektronů a elektronovou spektroskopii pro studium lokálního chemického složení a strukturních vlastností v nanometrickém prostorovém rozlišení. V praxi to umožňuje zcela unikátní analýzu zaměřenou na strukturu a vazební poměry ve zkoumaných materiálech.
  • EPR spektrometr Bruker ELEXSYS E580 určuje při teplotách v rozmezí od 4 do 300 K strukturu, dynamiku a prostorovou distribuci paramagnetických částic na atomové úrovni v libovolném typu materiálů. Přístroj umožňuje analýzu nejen pevných látek, ale i gelů, kapalin a biologických vzorků.

Hlavním účelem SAFMAT je posílení kapacit pro provádění excelentního výzkumu a vývoje nanotechnologií, přičemž nabízené služby spočívající v umožnění orientovaného výzkumu zaměřeného na pokročilé funkční materiály.

 

Aktuality