Prague Asterix Laser System

PALSwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Partnerská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Infrastruktura PALS je jediné české pracoviště disponující pulzním výkonovým zařízením kilojoulové třídy – unikátním terawattovým jódovým fotodisociačním laserem. Jeho relativně vysoká opakovací frekvence, vysoce kvalitní paprsek, možnost využívat vyšší harmonické frekvence, přídavný XUV laser, univerzální terčové komory s bohatým diagnostickým vybavením a unikátní přídavné femtosekundové laserové trasy, rozšiřující jeho možnosti o nástroje pro femtosekundové sondování plazmatu a dvojpulzní experimenty se synchronizovanými fs a sub-ns impulsy, z  něj činí jeden z nejžádanějších uživatelských laserů v Evropě.

Prague Asterix Laser System (PALS) slouží evropské laserové výzkumné komunitě již od roku 2000 a v současné době patří ke čtyřem největším laserům pro civilní výzkum v EU. PALS jako zakládající člen konsorcia evropských laserových laboratoří Laserlab-Europe (Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures) poskytuje „open access“ vybraným projektům evropských uživatelů a slouží jako školící pracoviště v oboru laserové fyziky a fyziky laserového plazmatu pro studenty a mladé vědecké pracovníky z domova i ze zahraničí. Rozsáhlá mezinárodní spolupráce infrastruktury PALS přispěla k podstatnému zvýšení domácí vědecké kapacity v těchto oborech a tím i kvality vědeckých výstupů a prestiže českého laserového výzkumu jako celku. Jedním z nejdůležitějších výsledků aktivit infrastruktury PALS je i současné zapojení ČR do náročných evropských laserových projektů ELI a Laserlab-Europe. Mezi hlavní cíle projektu patří:

  1. Vytvoření podmínek pro další zkvalitnění výchovy vědeckého laserového dorostu.
  2. Uspokojování požadavků domácích i zahraničních uživatelů na laserový experimentální čas v rámci koordinovaného evropského výzkumu, včetně ověřovacích experimentů a vývojových prací pro velké evropské laserové projekty.
  3. Zajištění potřebného vývojového a experimentálního zázemí a know-how pro české průmyslové subjekty – potenciální dodavatele vybavení pro laserové laboratoře.
  4.  Příprava a realizace výrazných inovací laserových zařízení laboratoře pro zajištění její efektivní spolupráce s evropskými projekty ELI a Laserlab-Europe.
  5. Získání dalších hodnotných výsledků ve vysoce prestižních oborech laserové fyziky, výkonové fotoniky, fyziky vysokých hustot energie a chemie vysokých energií.

Aktuality