Podzemní laboratoř LSM

LSM-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze

Partnerská instituce: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.


Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) je mezinárodní podzemní laboratoř pokrývající multidisciplinární základní výzkum v částicové, astročásticové a jaderné fyzice, vyžadující extrémně nízkopozaďové radiační prostředí (např. hledání temné hmoty, studium vlastností neutrin) a široký rozsah aplikací, jakými je citlivá detekce radionuklidů (bezpečnost a zdraví), mikroelektronika (testy čipů), radiobiologie (výzkum DNA a buněk v prostředí s extrémně nízkou radioaktivitou), geologie (geo neutrina), archeologie (datování) a klimatologie.

LSM poskytuje komunitě svých uživatelů prostředí s vysokým potlačením všech typů radioaktivity (kosmické záření, fotony, neutrony), včetně potlačení radonu ve vzduchu, ultra-nízkopozaďovou HPGe (High Purity Germanium) spektroskopii pro výběr čistých materiálů nebo pro studium řídkých procesů, dále BiPo detektor pro měření radioaktivity 208Tl či 214Bi v tenkých fóliích na úrovni μBq/kg, zařízení pro citlivou detekci emanace radonu a vývoj progresivní detekční technologie (pixelové detektory) pro podmínky nízkého radioaktivního pozadí.

Výzkum a vývoj prováděný komunitou uživatelů LSM z ČR (LMS-CZ) je založen na detekci velmi řídkých jevů (např. 0νββ rozpad 82Se s citlivostí 2×1026 let pro poločas rozpadu, aplikace Si pixelových detektorů pro 2νEC/EC rozpad, studium životního prostředí, výběr materiálů s nízkou radioaktivitou). Dalším okruhem je vývoj velkoobjemového HPGe detektoru, biologický výzkum buněk a bakterií v prostředí „nulové“ radiace a studium stop radioaktivity v životním prostředí v blízkosti jaderné elektrárny.

Aktuality