Návrh – ELI Beamlines

Nejrychlejší a nejintenzivnější pokročilé lasery na světě, které odhalují základní tajemství vesmíru a materiálů.


ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure 

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Roman Hvězda; roman.hvezda@eli-beams.eu

www.eli-beams.eu

Charakteristika

ELI Beamlines je ve svém vědeckém rozměru naprosto jedinečnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, která využívá nové generace laserových technologií k vytvoření nejintenzivnějších světelných pulsů na světě. ELI Beamlines bude poskytovat zázemí pro širokou škálu aplikací v rámci základního a aplikovaného výzkumu založených na interakci světla s hmotou v dosud nedostupném režimu intenzity světelného paprsku. ELI Beamlines si klade za cíl vyvinout a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě.

Díky kombinaci 4 vysokorepetičních a vysokovýkonných laserových systémů o výkonu 10 PW (petawatt =1015 wattu) a intenzitám až 1024W/cm2 nabízí uživatelům jedinečné zdroje rentgenového záření a urychlených částic (elektronů a iontů) a dále i platformu určenou pro zkoumání fyziky plazmatu a vysokointenzivních polí. Tyto tzv. „beamlines“ umožní průkopnický výzkum nejen v různých oborech fyziky, avšak rovněž v odvětvích materiálových věd, chemie, biomedicíny, laboratorní astrofyziky a v mnoha dalších vědeckých disciplínách. ELI Beamlines je jedním z 3 pilířů ELI, který je umístěn v ČR. ELI je tedy tzv. „distribuovanou“ výzkumnou infrastrukturou zahrnující celkem 3 laserová centra umístěná kromě ČR (ELI Beamlines) rovněž v Maďarsku (ELI Attosecond) a v Rumunsku (ELI Nuclear Physics). Vizí ELI Beamlines je vytvoření unikátního a excelentního zařízení vybudovaného pro české i zahraniční uživatele, které umožní provádět experimenty základního a aplikovaného výzkumu, přičemž inspirací pro ELI Beamlines a ELI jakožto celek jsou další úspěšné výzkumné infrastruktury celosvětového významu a dopadu, jakou je např. CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). V nejbližším období (2019) bude za účelem řízení provozu 3 pilířů výzkumné infrastruktury ELI ustavena právnická osoba – Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury ELI-ERIC. Jejími členy se stanou státy, jež reprezentují nejvýznamnější uživatelské komunity experimentálních kapacit ELI.

Socioekonomické přínosy

Kromě základního výzkumu a vývoje v oblasti laserů se ELI Beamlines věnuje také aplikovanému výzkumu, který se zabývá řešením široké škály otázek od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky nebo rychlé elektroniky, přes studium stárnutí materiálů jaderného reaktoru, až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu. ČR se tak díky existenci ELI Beamlines stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což představuje významný potenciál nejen pro přilákání investic do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou, ale také podniků a excelentních výzkumných pracovníků a technického personálu z oblastí optiky a laserových věd, materiálových věd, elektroniky a strojírenství. Český optický a fotonický průmysl hraje významnou roli při vývoji technologických součástí potřebných při výstavbě ELI Beamlines, údržbě a dalším rozvoji jejích zařízení. ELI Beamlines je proto také pilířem v rozvoji regionálních inovačních iniciativ.

Aktuality