Návrh 2 – ELI Beamlines

ELI Beamlines - Extreme Light Infrastructure
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Roman Hvězda; roman.hvezda@eli-beams.eu
www.eli-beams.eu

 

Základní údaje

ELI Beamlines je ve svém vědeckém rozměru naprosto jedinečnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, která využívá nové generace laserových technologií k vytvoření nejintenzivnějších světelných pulsů na světě. ELI Beamlines bude poskytovat zázemí pro širokou škálu aplikací v rámci základního a aplikovaného výzkumu založených na interakci světla s hmotou v dosud nedostupném režimu intenzity světelného paprsku. ELI Beamlines si klade za cíl vyvinout a dlouhodobě provozovat

Další informacenejintenzivnější laserový systém na světě. Díky kombinaci 4 vysokorepetičních a vysokovýkonných laserových systémů o výkonu 10 PW (petawatt =1015 wattu) a intenzitám až 1024W/cm2 nabízí uživatelům jedinečné zdroje rentgenového záření a urychlených částic (elektronů a iontů) a dále i platformu určenou pro zkoumání fyziky plazmatu a vysokointenzivních polí. Tyto tzv. „beamlines“ umožní průkopnický výzkum nejen v různých oborech fyziky, avšak rovněž v odvětvích materiálových věd, chemie, biomedicíny, laboratorní astrofyziky a v mnoha dalších vědeckých disciplínách. ELI Beamlines je jedním z 3 pilířů ELI, který je umístěn v ČR. ELI je tedy tzv. „distribuovanou“ výzkumnou infrastrukturou zahrnující celkem 3 laserová centra umístěná kromě ČR (ELI Beamlines) rovněž v Maďarsku (ELI Attosecond) a v Rumunsku (ELI Nuclear Physics).

Vizí ELI Beamlines je vytvoření unikátního a excelentního zařízení vybudovaného pro české i zahraniční uživatele, které umožní provádět experimenty základního a aplikovaného výzkumu, přičemž inspirací pro ELI Beamlines a ELI jakožto celek jsou další úspěšné výzkumné infrastruktury celosvětového významu a dopadu, jakou je např. CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). V nejbližším období (2019) bude za účelem řízení provozu 3 pilířů výzkumné infrastruktury ELI ustavena právnická osoba – Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury ELI-ERIC. Jejími členy se stanou státy, jež reprezentují nejvýznamnější uživatelské komunity experimentálních kapacit ELI.

Nejrychlejší a nejintenzivnější pokročilé lasery na světě, které odhalují základní tajemství vesmíru a materiálů.

Aktuality