Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů

IPMINFRAwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


IPMINFRA je výzkumnou infrastrukturou pro výzkum a testování pokročilých materiálů používaných v inženýrských aplikacích.

Svým odborným zaměřením pokrývá IPMINFRA zejména oblast dlouhodobých mechanických zkoušek (tj. únava materiálů, creep, interakce creepu a únavy, lomu a selhání materiálu, a to v širokém rozsahu teplot) a charakterizace struktury materiálu a její změny během zatěžování.

Jádro IPMINFRA tvoří 35 creepových strojů s možností měření až do 1600 °C, 10 únavových strojů s možností měření v rozmezí -180 °C do 950 °C a 5 elektronových mikroskopů.

Zájemci o využití služeb a zařízení Velké infrastruktury IPMinfra jsou vybíráni na základě zaslané Žádosti o využití OA IPMinfra.

 

Aktuality