Evropský spalační zdroj

ess_logo_frugal_blue_cmyk_1ESS Scandinavia-CZ  – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.


ESS (European Spallation Source) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou budovanou v Lundu ve Švédsku. Jejím základem bude světově nejvýkonnější spalační neutronový zdroj produkující intenzivní svazky neutronů pro řadu experimentálních zařízení ke studiu struktury a dynamiky hmoty na velmi široké škále prostorového rozlišení a energií.

Konstrukční fáze bude pokračovat až do roku 2025. Návrh a konstrukce hlavních součástí ESS (urychlovače, terčové stanice, neutronových systémů a podpůrných zařízení) jsou plánovány na období 2016–2020. Produkce prvních neutronů se očekává v roce 2020.