Výzkumná infrastruktura CEITEC Nano

logo-ceitec-nanoCEITEC Nano – webová stránka

Hostitelská instituce: Vysoké učení technické v Brně

Partnerská instituce: Masarykova univerzita


CEITEC Nano poskytuje otevřený přístup k technologickému vybavení pro výzkum v oblasti nanotechnologií a materiálových věd. Výzkumná infrastruktura je soustředěna do 4 sdílených laboratoří – Laboratoře přípravy nanostruktur, Laboratoře charakterizace nanostruktur, Laboratoře strukturní analýzy a Laboratoře rentgenové mikrotomografie – které nabízí kompletní procesy přípravy a charakterizace nanoobjektů, a to až na subnanometrovou úroveň, v bezprašném prostředí a s vysokou provozní čistotou. Výzkumné obory využívající kapacity výzkumné infrastruktury CEITEC Nano zahrnují fyziku a chemii nízkodimenziálních systémů (spintronika, nanoelektronika), materiálové vědy, včetně fyziky pevné fáze, chemii, povrchové inženýrství, biochemii, bioinženýrství a biomedicínu. Portfolio poskytovaných služeb je zaměřeno na fabrikační a analytické procesy s využitím excelentních přístrojů, které poskytují detailní informace v oblasti studia povrchů, rozhraní, nanostruktur a nanomateriálů. CEITEC Nano umožňuje uživateli v rámci základního výzkumu vyrobit nano- nebo mikro-struktury podle vlastního návrhu od základu (např. křemíkového substrátu), analyzovat nebo kontrolovat výsledky procesů po jednotlivých krocích, zapouzdřit vyrobené součástky a otestovat je, optimalizovat technologický proces pomocí sofistikovaných analytických technik, rozdělit téměř jakýkoliv objemný objekt na vzorky a tyto analyzovat až do atomárního rozlišení, a to co do jejich povrchové i objemové morfologie, chemismu a krystalové stavby. CEITEC Nano dále otevírá cesty ke spolupráci s výzkumnými týmy zabývajícími se nanobiologií a nanomedicínou. Díky přístupu k fabrikačním a charakterizačním metodám mohou uživatelé CEITEC Nano profitovat z unikátního komplexního souboru zařízení a expertního zázemí pro nanofabrikaci a nanocharakterizaci.

Budoucí rozvoj

V krátkodobém horizontu bude za pomoci mezinárodních výběrových řízení navýšen počet vysoce kvalifikovaného technického personálu tak, aby mohly být implementovány i ty nejnáročnější technologické procesy a poskytovány ucelené služby v oblasti výroby nano- a mikro-struktur, a to jak akademickým, tak i komerčním uživatelům. Dále bude rozšiřováno technologické vybavení výzkumné infrastruktury formou modernizace stávajících a nákupem nových přístrojů, a to zejména z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Socioekonomické přínosy

Jednou z nejdůležitějších charakteristik CEITEC Nano je otevřený přístup k technologickým zařízením výzkumné infrastruktury se samoobslužným sdíleným vybavením, který umožňuje výzkumným pracovníkům ovládat zařízení samostatně. Dále, spolu s akumulací výzkumného „know-how“ mezi uživateli a personálem CEITEC Nano, umožňuje výzkumným skupinám dosáhnout vysokého stupně expertíz. Mezi pozitivní dopady CEITEC Nano patří i spolupráce s high-tech firmami na vývoji produktů o vysoké přidané technologické a znalostní hodnotě.

 

Aktuality