Výzkumná infrastruktura CEITEC Nano

logo-ceitec-nanoCEITEC Nanowebová stránka

Hostitelská instituce: Vysoké učení technické v Brně

Partnerská instituce: Masarykova univerzita


CEITEC Nano poskytuje komplexní vybavení, znalosti a metody pro realizaci výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů. Poskytuje otevřený přístup k technologickému vybavení pro výzkum v oblasti nanotechnologií a nanověd.

Nabízí přístup do 2 sdílených laboratoří:

  • Laboratoř přípravy a charakterizace nanostruktur
  • Laboratoř strukturní analýzy – kompletní procesy přípravy a charakterizace nanoobjektů, a to až na subnanometrovou úroveň

Technologická zařízení CEITEC Nano pro přípravu, charakterizaci, strukturní analýzu a rentgenovou tomografii/LIBS nanomateriálů umožňují provádět kompletní přípravu nanostruktur a nanopřístrojů, včetně jejich charakterizace až do subnanometrové úrovně v dokonale čistém prostředí.