Brookhavenská národní laboratoř

logo-national-brookhaven-laboratoryBNL-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze

Partnerské instituce:

  • Univerzita Karlova v Praze
  • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Brookhavenská národní laboratoři v USA (BNL) je jedním z nejvýznamnějších center multidisciplinárního výzkumu na světě. Výzkumná komunita ČR (BLN-CZ) má možnost přístupu ke zcela unikátním experimentálním zařízením:

  • urychlovač částic Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)
  • silný zdroj synchrotronového záření National Synchrotron Light Source
  • izotopový zdroj Brookhaven Linac Isotope Producer
  • výpočetní centrum RHIC Computing Facility v BNL – slouží k analýze dat zaznamenaných experimenty

Online jsou zveřejnovány výstupy z detektoru STAR z dat na urychlovači RHIC.

Fyzika ultrarelativistických srážek jader je stěžejní odvětví moderní jaderné fyziky, přičemž poznatky z tohoto výzkumu mají silný dopad i na další vědní obory, jimiž jsou fyzika pevných látek, částicová fyzika, astrofyzika a kosmologie.

Výzkumná komunita ČR významně přispívá k výzkumu jaderné hmoty, spinové struktury protonu a vývoji nových detektorových technologií.