ACTRIS

ACTRIS logoACTRIS-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Český hydrometeorologický ústav

Partnerské instituce:

  • Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • Masarykova univerzita
  • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

ACTRIS-CZ se zaměřuje na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě. Kapacity ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice a technologické vybavení a příslušenství ostatních partnerských institucí.

ACTRIS-CZ představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network) a její kapacity jsou dále zapojeny i do panevropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System).

V ČR představuje ACTRIS-CZ unikátní výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na dlouhodobý monitoring a výzkum chemických a fyzikálních procesů v atmosféře, včetně dálkového přenosu. V současnosti je ČR jedním z prvních evropských států, v němž jsou aktivity ACTRIS a ICOS koordinovány na jedné lokalitě.